Przed udaniem się do Niemiec w celach zarobkowych, najlepiej zapoznać się z obowiązującymi w tym kraju dniami wolnymi od pracy. Kultura oraz obyczaje w Niemczech są bardzo podobne do tych w Polsce, z tego względu wiele świąt jest takich samych. Niektóre z nich odbywają się na terenie całego kraju, a inne jedynie w danych krajach związkowych, czyli tak zwanych landach. Znajomość dni wolnych od pracy w Niemczech, pomoże w dokładnym zaplanowaniu urlopu.

Niemcy dzieli się na 16 landów można do nich zaliczyć następujące regiony:

 • Bawaria (Bayern)
 • Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg)
 • Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)
 • Hesja (Hessen)
 • Saksonia (Sachsen)
 • Dolna Saksonia (Niedersachsen)
 • Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)
 • Turyngia (Thüringen)
 • Brandenburgia (Brandenburg)
 • Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)
 • Meklemburgia-Pomorze Przednie  (Mecklenburg-Vorpommern)
 • Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein)
 • Saara (Saarland)
 • Brema (Bremen)
 • Berlin
 • Hamburg

Spora część obchodzonych świąt obejmuje cały kraj. Jednak nie wszystkie. Niektóre dni ustawowo wolne od pracy w Polsce i Niemczech świętujemy w tym samym czasie, ale są też takie święta, których w Polsce w ogóle nie obchodzimy.

Święta w Niemczech 2020- stałe dni wolne od pracy

Święta obowiązujące w całym kraju, które są wolne od pracy to:

 • 1 Stycznia– Nowy Rok
 • 1 maja w Niemczech- czyli Święto Pracy, które jest obchodzone zarówno w naszym kraju, jak i w Niemczech. Warto jednak mieć na uwadze, iż przebywając w Niemczech 3 maja jest zwyczajnym dniem pracy, nie można więc pozwolić sobie na planowanie dłuższego urlopu.
 • 3 październik– Dzień Zjednoczenia Niemiec. Jest to najważniejsze i najbardziej obchodzone święto państwowe. 3 papiernika 1990 roku w Berlinie podpisany został traktat zjednoczeniowy, a w nim NRD zrzekło się swojej suwerenności państwowej i przyłączyło do RFN. W ten sposób zjednoczenie Niemiec stało się dopełnionym faktem. Wydarzenie to zapoczątkowane zostało poniedziałkowymi demonstracjami w Lipsku w NRD 4 września 1989 roku. Ustanowione święto stanowi pamiątkę tego zdarzenia. Co roku inny region tego kraju, staje się gospodarzem corocznych obchodów. Na terenie Niemiec obchodzone jest to święto poprzez wiele imprez i koncertów plenerowych.
 • 25 i 26 grudnia – Święta Bożego Narodzenia obchodzone w taki sam sposób w Niemczech, dające dwa wolne dni od pracy. Jednak trzeba pamiętać, że w tym kraju nie obchodzona jest Wigilia, właśnie dlatego 24 grudnia jest to normalny dzień pracy.

Dni wolne od pracy- ruchome święta świeckie oraz kościelne w Niemczech

Sąsiedzi z zachodniej granicy obchodzą również takie święta jak:

 • Święta Wielkanocne – czyli ruchome, jak i  w naszym kraju. Święta te różnią się jednak od tych obchodzonych w Polsce tym, iż w Niemczech dniem wolnym od pracy nie jest tylko Niedziela i Poniedziałek, ale także Wielki Piątek.
 • Wniebowstąpienie Pańskie– święto to, wypada po 40 dniach od Niedzieli Wielkanocnej.
 • Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego– podczas tego święta zamknięte są sklepy, urzędy pocztowe, a także pozostałe firmy.

Święta w Niemczech- dni wolne od pracy w poszczególnych landach

W różnych krajach związkowych obchodzone są także inne święta, jak :

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli, które jest także dniem wolnym od pracy w naszym kraju. Święto to uznaje się również w : Baden-Württemberg, Bayern i Sachsen-Anhalt.
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, co ciekawe jest to dzień wolny od pracy tylko i wyłącznie w Saarland.
 • 31 października –  czyli Święto Reformacji, w dniu jego obchodzenia do pracy nie idą mieszkańcy:  Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt i Thüringen. Jest to święto obchodzone przez chrześcijan wyznania protestanckiego, którego celem jest upamiętnienie reformacji, która została przeprowadzona przez Marcina Luthera w XVI wieku, dzięki czemu powstała nowa wspólnota religijna (wyznanie ewangelicko-luterańskie). W październiku 1517 roku niemiecku profesor teologii i duchowny zarazem, Marcin Luter wywiesił 95 tez na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze. Ich głównym zadaniem było wezwanie osób wierzących do podjęcia dyskusji obejmując temat kondycji kościoła.Tezy te także krytykowały poczynania kościoła zachodniego, którego profesor ten był zadeklarowanym przeciwnikiem, gdyż nie uznawał połączenia pieniędzy z religią. Nie tolerował żadnych opłat powiązanych z sakramentem chrztu czy odpustami.Święto Reformacji stanowi pamiątkę tego dnia, dzięki któremu protestantyzm miał swój początek. Takie odnowienie Kościoła doprowadziło do podziałów wśród wyznawców, przez co pojawił się kolejnym odłam wiary, czyli protestantyzm. Aktualnie do tego kościoła przynależy ok 800 milionów ludzi, a 20 z nich pochodzi właśnie z Niemczech. Na początku obchody te przeprowadzane były 10 listopada(dzień urodzin Lutera) oraz 18 lutego (dzień śmierci Lutera), jednakże w 1667 roku ustanowione zostało to święto na 31 października i obowiązuje ono w Saksonii.
 • 1 listopada – tak samo jak w naszym kraju, w Niemczech obchodzi się tego dnia święto Wszystkich Świętych. Jest to dzień wolny od pracy w takich landach jak: Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oraz Saarland.

Ruchome święta w Niemczech w danych landach

 • Boże Ciało– tak samo jak w Polsce, święto obchodzone jest w maju lub czerwcu, a podczas niego odbywają się uroczyste procesje. Jest to również dzień wolny do pracy w takich regionach jak: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, i Saarland.
 • Dzień Modlitwy i Pokuty– kiedyś był to dzień wolny od pracy w całym kraju, jednakże w dzisiejszych czasach jest ono uznawane jako oficjalne święto tylko i wyłącznie w jednym regionie. Obowiązuje tyko i wyłącznie w Saksonii, a jej mieszkańcy w tym dniu nie idą do pracy. Co ciekawe, nie obowiązuje podczas tego dnia zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych, gdyż nie jest ono świętem jeśli chodzi o § 30 ustęp 3 niemieckiego kodeksu drogowego. W innych regionach Niemiec dzień ten jest zwykłym dniem pracy. Na Bawarii jednak w tym dniu dzieci i młodzież nie chodzą do szkoły, a sami nauczycieli muszą w tym czasie pracować. Podczas święta w większości przypadków, w szkołach organizowane są zebrania dla nauczycieli, na których opracowuje się tematy obejmujące kształcenie i wychowanie młodych ludzi. Jest to święto ruchome

Oprócz tego warto pamiętać, iż w Niemczech dniem wolnym od pracy jest również każda niedziela. W tym dniu wszystkie sklepy są zamknięte. Dni wolne od pracy w Niemczech są dla ludzi czasem odpoczynku, pamięci o ważnych wydarzeniach i świętowania istotnych dat, w gronie najbliższych osób. Dni wolne od pracy w Niemczech nie obejmują jednak wszystkich zawodów. Osoby zatrudnione w szpitalach, lokalach gastronomicznych czy pogotowiu ratunkowym, muszą i tak wykonywać cały czas swoje obowiązki. To jakie dni są ustawowo wolne od pracy, ustalają poszczególne landy w Niemczech. We wszystkich regionach jedynie Dzień Zjednoczenia Niemiec jest świętem obowiązującym odgórnie i obchodzonym we wszystkich regionach kraju. Dziewięć świąt zostało opracowanych razem ze wszystkimi krajami związkowymi. Co ważne, Sylwester i Wigilia są to zwyczajne dni pracy dla mieszkańców tego kraju, niekiedy jednak ustalane jest indywidualnie z pracodawcą, czy takie dni mogą zostać wolne od pracy. Za dni wolne od pracy, które wypadają ustawowo, pracodawcy zobowiązani są do wypłacenia swoim pracownikom wynagrodzenia. Za świąteczny dzień, pracownikowi należy się takie samo wynagrodzenia, jak za zwyczajny dzień pracy. Nie ma znaczenia to, ile czasu dana osoba, pracuje w firmie. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin, mają również prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne. Jednakże zapłata obejmuje tylko i wyłącznie te osoby, które w dany dzień i tak musiałyby pracować. Pracodawca nie musi również wypłacać wynagrodzenia, w przypadku kiedy dzień pracy przepadł, przez strajk lub jeśli pracownik otrzymuje stałe honorarium. Przed udaniem się do Niemiec, czy rozpoczęciem pracy w tym kraju,  warto zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi tam świętami i dniami wolnymi od pracy.