Karze czy „każe”? Jak uniknąć tej powszechnej pułapki językowej

W języku polskim istnieje wiele słów, które brzmią bardzo podobnie, ale mają zupełnie inne znaczenie. Jednym z najczęstszych przykładów jest para słów „karze” i „każe”. Często popełniamy błąd i używamy ich zamiennie, co może prowadzić do nieporozumień w komunikacji. Warto jednak znać różnicę między tymi dwoma słowami, aby uniknąć tej powszechnej pułapki językowej.

Słowo „karze” oznacza nakładanie kary, czyli wymierzanie sprawiedliwego lub wymagającego poprawy środka wobec osoby, która popełniła błąd lub złamała pewne zasady. Natomiast słowo „każe” to czasownik oznaczający wydawanie polecenia, dawanie komuś wskazówek lub instrukcji. Chociaż oba te słowa brzmią podobnie, mają zupełnie różne znaczenie i nie powinny być używane zamiennie.