Zawieść czy zawieźć? Rozwiązanie problemu i praktyczne przykłady

Zawieść czy zawieźć? To pytanie często zadajemy sobie podczas pisania różnych tekstów, zwłaszcza gdy używamy formy bezokolicznikowej czasownika. Czy powinniśmy użyć końcówki -ęć czy -ieź? To zagadnienie gramatyczne może być nieco mylące, ale istnieje pewne rozwiązanie, które pomoże nam dokonać właściwego wyboru.

Przede wszystkim, musimy zrozumieć, że wybór między końcówką -ęć a -ieź zależy od rodzaju czasownika. Jeśli czasownik należy do grupy czasowników zwanych „zawoalowymi”, czyli takimi, które w czasie teraźniejszym mają końcówkę -ę i w czasie przeszłym -ił, to w formie bezokolicznikowej będziemy używać końcówki -ęć. Natomiast jeśli czasownik należy do grupy czasowników zwanych „zawoźnymi”, czyli takimi, które w czasie teraźniejszym mają końcówkę -ę i w czasie przeszłym -ioł, to w formie bezokolicznikowej będziemy używać końcówki -ieź.