Osoby uczące się języka niemieckiego, ale również te nauczające go, muszą wiedzieć w jaki sposób pisać niemieckie litery, na polskiej klawiaturze. Jest to bardzo ważna umiejętność, na cale szczęście są sposoby na pisanie znaków niemieckich.

Klawiatura niemiecka a polska – jakie różnice w układzie klawiatur?

Polski alfabet posiada 32 litery, natomiast niemiecka klawiatura wyposażona została w 30 znaków. Różnicy pomiędzy alfabetem polskim a niemieckim są bardzo zauważalne, pomimo tego że 23 litery są takie same, to jednak różnica jest znacząca. Co ważne, w alfabecie niemieckim nie ma aż 9 polskich liter takich jak: A, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś,Ź, Ż. W skład klawiatury niemieckiej wchodzi również 7 dodatkowych liter, którego niema w naszym alfabecie są to: Q, V, X, Ä, Ö, Ü, ẞ. Wszystkie litery w polskiej klawiaturze można zapisać pod postacią majuskuły albo minuskuły, a w języku niemieckim do wyjątków zalicza się  litera ß, nie mająca małego odpowiednika, a więc w słowach pisanych majuskułą „ostre S” trzeba zapisać jako „SS”.

Czy pisanie umlautów na klawiaturze jest trudne?

Nie jest to wcale takie skomplikowane, trzeba jedynie zapoznać się z podstawowymi klawiszami na klawiaturze oraz ich rolę. W trakcie pisania po niemiecki, ale nie tylko, najważniejsze są takie klawisze jak:

  • Shift- umożliwia zmianę liter z małych na duże. Oprócz tego za jego pomocą  można zmienić górny znak na pasku cyfr znajdujących się na górze klawiatury. Po kliknięciu na shift z cyfrą 3 otrzymuje się #.
  • Ctrl- czyli kontrola. Za pomocą Ctrl+a można zaznaczyć cały test, Ctrl+C skopiować tekst, natomiast Ctrl+v umożliwia wklejenie tekstu.
  • Alt- zmiana. Dzięki temu klawiszowi zmienia się funkcja innych. W inny sposób działa alt znajdujący się po lewej stronie, a inaczej ten po prawej. Prawy alt umożliwia na pisanie polskich liter, czyli : ą,ę,ś.

Aby sprawniej pisać po niemiecku, dobrze jest w pierwszej kolejności zapoznać się z funkcjami najbardziej istotnych klawiszy.

Jak napisać niemieckie znaki?

Niemiecka klawiatura opiera się na standardzie QWERTZ, natomiast polska na układzie QWERTY. Z tego względu korzystanie z polskiej klawiatury podczas pisania po niemiecku, jest bardzo utrudnione. Istnieje jedna parę sposobów na pisanie niemieckich znaków.

 

1. Wstawienie znaku z tablicy symboli

Najpierw trzeba wybrać wstążkę Wstawianie, po czym kliknąć Symbol i opcję Więcej symboli i z listy Podzbiór wybrać opcję Łazińskie-1. Następnie należy wybrać z listy pożądany znak, po czym  kliknąć Wstaw. Oprócz tego ostatnio wybrane znaki będą widoczne na liście zlokalizowanej bezpośrednio pod ikonką Symbol, nie trzeba więc kolejnym razem szukać ich na liście. Zaletą tej metody jest przede wszystkim, iż jest ona skuteczna w większości często wybieranych czcionek. Jednakże, aby z niej korzystać należy zaprzestać pisania, aby wybrać specjalny znak.

2. Wpisywanie znaków przy pomocy skrótów klawiszowych

Znakom przypisane są pewne skróty klawiszowe, jest to metoda znacznie szybsza. Do napisania danego znaku wystarczy zastosować przypisany mu skrót.

 

 

ä niemieckie: Ctrl + (Shift) + :, a
ü niemieckie: Ctrl + (Shift) +:, u
ö niemieckie: Ctrl + (Shift) +:, o
Ä niemieckie: Ctrl + (Shift) +:, Shift + a
Ü niemieckie: Ctrl + (Shift) +:, Shift + u
Ö niemieckie: Ctrl + (Shift) +:, Shift + o
ß niemieckie: Ctrl + (Shift) + &, s
 

Skróty w programie podawane są w formacie Ctrl +, jednakże aby uzyskać znak : oraz & konieczne jest wybranie także klawisza Shift. Należy więc zastosować kombinację różnych klawiszy, czyli dla u umlauta będzie to Ctrl + Shift + :. Taka kombinacja nie da żadnego rezultaty, jednakże w przypadku kiedy naciśnie się a, o, u albo A, O, U to litery te pokażą się z przegłosem. Jedynym wyjątkiem jest ß, w celu jego uzyskania trzeba wcisnąć Ctrl+ Shift + & a następnie s, aby uzyskać pożądany znak. Zaletą tej metody jest jej dosyć proste zapamiętanie, a pewnie skróty klawiszowe po jakimś czasie pisania po niemiecku, klika się w sposób automatyczny. W przypadku wybrania tego sposobu pisania po niemiecku, istniej jednak konieczność wpisywania dwóch znaków, czyli właściwej litery, a także niedrukowanego przegłosu.

3. Wpisywanie umlautów przy zastosowaniu skrótów z użyciem cyfr

Aby wpisać a umlaut czy u niemieckie, można również zastosować pewne inne proste skróty klawiszowe. A wyglądają one w następujący sposób:

ä: skrót Alt + 0132
Ä: skrót Alt + 0142
ö: skrót Alt + 0148
Ö: skrót Alt + 0153
ü: skrót Alt + 0129
Ü: skrót Alt + 0154
ß: skrót Alt + 0225

Taki ciąg numeryczny należy jednak wpisać w klawiatury numerycznej. Aby uzyskać, pożądaną niemiecką literę należy wpisać aż 4 znaki, jednakże pomimo tego, jest to bardzo szybki sposób na pisanie po niemiecki. Trzeba się jednak nauczyć skrótów i potrzebna jest do tego klawiatura numeryczne, a więc nie jest to metoda możliwa do stosowania w przypadku posiadania laptopa.

4. Instalacja niemieckiej klawiatury

Instalacja wymaga trochę czasu, jednak warto zainstalować niemiecką klawiaturę, aby nie musieć zapamiętywać specjalnych kodów. Jest to polecana metoda, zwłaszcza jeśli dosyć często pisze się po niemiecku, a wpisywanie kodów może więc utrudniać pracę czy naukę tego języka. Sposób instalacji różni się i wpływa na niego posiadana wersja systemu Windows.

Instalacja niemieckiej klawiatury w systemie Windows 7 oraz Vista wygląda następująco:

1. Najpierw w menu Star systemu należy wybrać polecenie Panel sterowania.

2. W dziale Zegar, język i region wybrać pozycję Zmień klawiatury albo inne metody wprowadzania.

3. W ikonce Klawiatury i inne języki prowadzania należy wybrać pozycję Zmień klawiatury.

4. Następnie w obszarze Zainstalowane usługi trzeba kliknąć Dodaj.

5. Potem kliknąć symbol plus znajdujący się obok języka, dla którego ma być zainstalowany nowy układ klawiatury, po czym kliknąć symbol plus obok pozycji Klawiatura.

6. Na koniec trzeba zaznaczyć pole wyboru obok układy klawiatury, które ma być zainstalowane i wcisnąć przycisk OK.

5. Przełączenie klawiatury na niemiecką

Kolejną popularną metodą pisania po niemiecku na polskiej klawiaturze jest zmiana języka. Jeśli dany komputer ma ustawiony język docelowy polski, wówczas można go z łatwością zmienić na niemiecki. Aby to zrobić, należy w Microsoft Word ustawić język tekstu na niemiecki. W trakcie pisania program sam podkreśli popełniane błędy na czerwono. Wtedy przy pomocy prawego przycisku myszy można sprawdzić poprawność danego słowa i kliknąć tak, aby było napisane dobrze. Metoda ta może wydawać się trochę czasochłonna i jest polecana zwłaszcza w trakcie pisania długich tekstów, kiedy wpisywanie skrótów klawiszowych może okazać się bardzo problematyczne. Jest to propozycja idealna dla osób piszących codziennie po niemiecku.

Pisanie w języku niemieckim na polskiej klawiaturze nie jest bardzo trudne. Wystarczy wybrać idealną dla siebie metodę, na przykład nauczyć się pomocnych skrótów czy zmienić klawiaturę na niemiecką. W ten sposób można pisać płynnie w tym języku i nie trzeba do tego wcale inwestować w niemiecką klawiaturę. Decyzja o wybraniu danej metody zależy przede wszystkim od częstotliwości pisania w tym języku. To proste i popularne rozwiązania, zarówno dla osób piszących sporadycznie po niemiecku, jak i tych, którzy codziennie korzystają z tego języka.