Polacy wyjeżdzający do Norwegii w celach zarobkowych zobowiązani są do rozliczenia rocznego zeznania podatkowego analogicznie w kraju fiordów. Podatek dochodowy w Norwegii jest inny niż w Polsce, a wysokość opodatkowania jest zmienną, zależną od wielu czynników.

W Norwegii obowiązują cztery progi należności podatkowych, a także określona jest kwota wolna od opłat, zależna od dochodu za rok poprzedni na zeznaniu rocznym. Pierwszy próg podatkowy dotyczy przekroczenia kwoty 180 800 NOK i jest to 1,9%. Drugi stopień obowiązuje w sytuacji, gdy nasz dochód dojdzie powyżej kwoty 254 500NOK − należy wówczas opłacić podatek w wysokości 4,2%.  Kolejny stopień opodatkowania to opłata w wysokości 13,2% od dochodu, który przekroczy 639 750 NOK. Ostatni, a zatem czwarty próg podatkowy, występuje, kiedy przekroczymy dochód 999 550 NOK, kształtuje się on na poziomie 16,2%.

Kogo obowiązuje podatek dochodowy w Norwegii?

Każda osoba legalnie podejmująca pracę w Norwegii otrzymuje pensję pomniejszoną o podatek dochodowy. Opodatkowanie dla indywidualnego przedsiębiorcy w Norwegii wynosi 22%, a na ubezpieczenie społeczne należy opłacić 11,4% od dochodów. Na wysokość potrącanego podatku wpływają koszty stałe, w których należy wymienić:

− ubezpieczenie emerytalne pracownika to opłata 2%,

− opłatę z tytułu zatrudnienia pracownika, w wysokości 14,1%,

− wynagrodzenie urlopowe, które w zależności od wieku etatowca wynosi 10,2% lub 12,5%.

W kosztach zmiennych podatek dochodowy w Norwegii, czyli 5% , trzeba wyszczególnić:

− zasiłek chorobowy,

− szkolenie pracowników oraz odzież roboczą,

− ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

Jakie ulgi obowiązują w Norwegii?

Dwa najpowszechniejsze rodzaje ulg w Norwegii to status pendler oraz rozliczenie zwykłe. Status pendler dotyczy Polaków prowadzących działalność gospodarczą lub będących zatrudnionych na terenie kraju skandynawskiego, a przy tym regularnie odwiedzających ojczyznę. W terminie tym można odliczyć koszt zamieszkania w kraju fiordów, wyżywienie oraz dojazd z miejsca zakwaterowania do pracy.