Promocja!

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce

34.94

Opis

null Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce

W książce autorzy zaproponowali modelowe rozwiązania systemu rachunkowości, obejmującego specyficzne podejście dotyczące tworzenia informacji na potrzeby zarzadzania logistycznego.Wdrożenie tych rozwiązań powinno przyczynić się do poprawy skuteczności identyfikacji pomiaru i przekazania informacji ekonomicznych wspomagających podejmowanie decyzji w obszarze logistyki.Zawiera wiele wskazówek i rozwiązań w zakresie systemów rachunkowości dedykowanych skutecznemu zarządzaniu w przedsiębiorstwie sektora TSL. Spis treści: Część I. Teoretyczne aspekty aplikacji narzędzi rachunkowości w obszarze zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie Rozdział 1. Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem dr Izabela Dembińska 1.1. Przedsiębiorstwo jako płaszczyzna zarządzania procesami logistycznymi 1.2. Zasady funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa 1.3. Podejmowanie decyzji logistycznych na poziomie operacyjnym i strategicznym 1.4. Zróżnicowanie ujęć kosztów procesów logistycznych i wynikające z tego analityczno-ewidencyjne problemy 1.5. Funkcjonowanie systemu informacji logistycznej w przedsiębiorstwie Rozdział 2. Logistyka jako obszar zastosowania narzędzi rachunkowości dr Hanna Czaja-Cieszyńska 2.1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwadr inż. Małgorzata Cieciura 2.2. Przesłanki stosowania rachunkowości w obszarze logistykidr inż. Małgorzata Cieciura 2.3. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji o procesach logistycznychdr Piotr Szczypa 2.4. Rola strategicznej rachunkowości zarządczej w zarządzaniu procesami logistycznymidr Piotr Szczypa 2.5. Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem operacyjnej rachunkowości zarządczej Rozdział 3. Narzędzia rachunkowości wspierające procesy decyzyjne w logistyce dr Hanna Czaja-Cieszyńska 3.1. Przydatność tradycyjnego rachunku kosztów w zarządzaniu działalnością logistyczną w przedsiębiorstwiemgr Konrad Kochański 3.2. Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i ich użyteczność w podejmowaniu decyzji w logistycemgr Konrad Kochański 3.3. Budżetowanie kosztów logistykidr Hanna Czaja-Cieszyńska 3.4. Rola sprawozdawczości w podejmowaniu decyzji z zakresu działalności logistycznej przedsiębiorstwdr inż. Małgorzata Cieciura 3.5. Rachunkowość finansowa a procesy decyzyjne w logistyce w kontekście tworzenia wartości firmy i wartości przedsiębiorstwa Część II. Metodyka badań empirycznych i uzyskane wyniki badań Rozdział 4. Procedura badawcza i uzasadnienie sposobu przeprowadzenia badań prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak 4.1. Założenia przyjęte w procesie badawczym 4.2. Metodyka doboru próby badawczej, procedura badawcza i uzasadnienie sposobu przeprowadzenia badań 4.3. Metody analizy danych 4.4. Struktura badanej populacji Rozdział 5. Ocena roli i miejsca systemu rachunkowości w zarządzaniu działalnością logistyczną przedsiębiorstwa w świetle badań w Niemczech, w Polsce i na Białorusiprof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski 5.1. Znaczenie informacji na temat procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w procesie podejmowania decyzji 5.2. Ocena wyodrębnienia w zakładowych planach kont operacji gospodarczych dotyczących logistyki 5.3. Ocena wyodrębniania w przedsiębiorstwie informacji na temat działalności logistycznej w świetle opinii respondentów Rozdział 6. Ocena zastosowania narzędzi rachunkowości finansowej i zarządczej w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak 6.1. Ocena przydatności i możliwości zastosowania narzędzi rachunkowości finansowej w zarządzaniu logistycznym 6.2. Ocena wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania 6.3. Ocena wykorzystania pozostałych narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu logistycznym 6.4. Opinie respondentów na temat przydatności narzędzi rachunkowości zarządczej jako źródła informacji w zarządzaniu procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie Rozdział 7. Kierunki wdrażania w logistyce nowoczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej w świetle opinii respondentów prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski 7.1. Opinie respondentów na temat usprawnienia zarządzania procesami logistycznymi w wyniku zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej 7.2. Konieczność opracowania modelu rachunkowości wspierającego podejmowanie decyzji w zarządzaniu działalnością logistyczną przedsiębiorstwa Część III. Postulowane rozwiązania w zakresie wykorzystania instrumentów rachunkowości w zarządzaniu kosztami logistyki Rozdział 8. Zasadność implementacji nowych narzędzi rachunkowości na potrzeby logistyki przedsiębiorstw z perspektywy polskiej, niemieckiej i białoruskiej dr Hanna Czaja-Cieszyńska, dr inż. Małgorzata Cieciura, dr Izabela Dembińska, dr Piotr Szczypa, mgr Konrad Kochański 8.1. Stanowisko polskieprof. nadzw. dr hab. Herman Witte, prof. dr Wolfgang Sattler 8.2. Stanowisko niemieckiemgr Stanislav Kholiavo 8.3. Stanowisko białoruskie Rozdział 9. Model rachunkowości podwyższający skuteczność identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji finansowej w obszarze logistyki dr Izabela Dembińska 9.1. Metodyczne uwagi modelowania praktyk wykorzystywania narzędzi rachunkowości w obszarze logistyki przedsiębiorstwdr Izabela Dembińska 9.2. Modele bieżące jako podstawa dla wygenerowania modelu docelowegodr Izabela Dembińska 9.2.1. Charakterystyka modelu zaawansowanej aktywności w zakresie wykorzystywania narzędzi rachunkowości w podejmowaniu decyzji logistycznych (modelu polsko-niemieckiego)dr Piotr Szczypa 9.2.2. Charakterystyka modelu umiarkowanego wykorzystywania narzędzi rachunkowości w podejmowaniu decyzji logistycznych – modelu białoruskiegodr Izabela Dembińska, dr Piotr Szczypa 9.3. Założenia dla docelowego modelu wykorzystania narzędzi rachunkowości w obszarach logistyki przedsiębiorstwdr Izabela Dembińska 9.4. Etapy i scenariusze dochodzenia do pożądanego modelu wykorzystywania narzędzi rachunkowości w logistycedr Piotr Szczypa 9.5. Uwarunkowania aplikacji modelu docelowegodr Piotr Szczypa 9.6. Potencjalne efekty stosowania docelowego modelu wykorzystania narzędzi rachunkowości w obszarach logistyki przedsiębiorstw oraz kierunki ich oddziaływania Bibliografia

Cena promocyjna: 34.94 zł

Cena normalna: 39,00 zł

Ksiegarnia -> Ksiazki -> Podreczniki_akademickie -> Ekonomia_i_biznes