Promocja!

Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka – Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Pörnbacher Karl

62.95

Opis

null Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka – Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Pörnbacher Karl

Publikacja Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka jest zbiorem artykułów na temat zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych z dwóch perspektyw: polskiej i niemieckiej. Są to wystąpienia i głosy w dyskusji z Konferencji pt. „Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka”, która odbyła się 21.5.2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.Idea stworzenia książki i opisania tej tematyki wynika ze zbieżności konstrukcyjnych prawa arbitrażowego w obu krajach i związanego z tym podobieństwa problemów rozstrzyganych przez judykaturę i doktrynę w Niemczech, a także w Polsce. Zarówno niemieckie, jak i polskie prawo odrzuca nieograniczoną w żaden sposób możliwość rozstrzygania sporów bez względu na ich przedmiot i uzależnia to od ich właściwości, przyjmując pojęcie zdatności arbitrażowej sporu. W obu krajach przedmiotem dyskusji są warunki skuteczności orzeczenia arbitrażowego wobec osób trzecich, w szczególności wspólników spółki, którzy w sporze nie uczestniczyli.W opracowaniu Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka Autorzy omawiają zagadnienia dotyczące m.in.: definicji „sporu korporacyjnego”; rozstrzygania sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obecnie obowiązującego prawa; granic autonomii woli stron w poddawaniu sporu jurysdykcji arbitrażowej w ujęciu przedmiotowym oraz w ujęciu podmiotowym – przegląd kluczowych problemów wynikających w praktyce arbitrażowej z uwzględnieniem poglądów judykatury i doktryny; rozwoju (ewolucji) orzecznictwa niemieckiego w sprawie zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych; najistotniejszych przeszkód w uznaniu zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych i drogi do eliminacji de lege lata; regulacji DIS dotyczącej rozstrzygania sporów korporacyjnych; praktycznych i teoretycznych problemów rozwiązania dotyczącego zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych w Niemczech; rozwoju prawa w Niemczech do czasu wydania przez Trybunał Federalny wyroku „Zdatność arbitrażowa I”; „przeszkód prawnych” w przyjęciu dopuszczalności kognicji sądów arbitrażowych w sporach o zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (uwagi de lege lata oraz de lege ferenda); zagadnień wymagających uwagi przy nowelizacji prawa arbitrażowego w Niemczech (w kontekście zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych); zdatności sporów korporacyjnych z perspektywy polskiej.Wreszcie doktryna i orzecznictwo obu krajów mocno akcentują ich przynależność do grupy tzw. civil countries, i w związku z tym zachowują sceptyczny stosunek do zrywającej z tą tradycją i sięgającej zbyt daleko recepcji rozwiązań tzw. common law countries.Powyższe spostrzeżenia znajdują potwierdzenie w toczącej się w Niemczech i Polsce dyskusji o możliwości i warunkach rozpatrywania w trybie arbitrażu sporów dotyczących ważności uchwał spółek kapitałowych. W Polsce w literaturze przedmiotu sprawa jest sporna, w praktyce zaś możliwość rozpatrywania sporów tego rodzaju przez arbitraż została przekreślona przez Sąd Najwyższy, natomiast w Niemczech fundamentalne znaczenie mają dwa wyroki Hauptgerichthof, które ustaliły warunki możliwości sporów arbitrażowych w takich sprawach.Zawarte w publikacji problemy odnoszące się do zdatności arbitrażowej w ogólności i zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych, problemy sporów wielopodmiotowych, a także problemy skuteczności orzeczeń arbitrażowych wobec osób trzecich są intensywnie analizowane w wielu jurysdykcjach, dlatego też książka jak najbardziej zainteresuje wielu przedstawicieli środowisk arbitrażowych nie tylko w Polsce i Niemczech.ISBN: 9788325590499Kod paskowy: 9788325590499Autorzy: Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Pörnbacher KarlWydanie: 1Rok wydania: 2017Kod wydawcy: 25291Miejscowość: WarszawaLiczba stron: 360Oprawa: MiękkaPKWiU: 58.11.1Format: 16.4×23.7Głębokość (mm): 19Waga: 0.615Języki: polskiGrupa towarowa: Książka

Cena promocyjna: 62.95 zł

Cena normalna: 155,36 zł

Ksiegarnia -> Ksiazki -> Podreczniki_akademickie -> Prawo_i_administracja