Samouczek języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych. Kurs audio mp3 + pdf – Monika von Basse (Audiobook)

10.50

SKU: 1616061245-126 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

null Samouczek języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych. Kurs audio mp3 + pdf – Monika von Basse (Audiobook)

Zestaw składający się z samouczka i nagrań mp 3 (ponad 200 minut) umożliwiający samodzielną, efektywną naukę. Pomaga w opanowaniu języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. Zawiera autentyczne dialogi o różnorodnej tematyce (wraz z tłumaczeniami), popularne i często używane zwroty. Krok po kroku, opierając się na licznych, przejrzystych przykładach, tłumaczy kolejne trudności gramatyczne. Każdy rozdział zawiera liczne ćwiczenia gramatyczne i leksykalne z kluczem. Na końcu samouczka zamieszczono słowniczek niemiecko-polski, polsko-niemiecki. Nagrania mp3 zawierają ponad 200 minut dialogów, tekstów i słownictwa wypowiadanych przez rodowitych Niemców (tłumaczenia czytane przez lektora polskiego). Wybrane rozdziały: Media, Uczyć się, studiować, pracować, Problemy osobiste i społeczne, Ochrona środowiska, Kobiety i mężczyźni, Niemcy, Zestaw przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą porozmawiać po niemiecku na aktualne tematy, studentów uczęszczających na lektoraty z języka niemieckiego, przygotowujących się do matury, egzaminu ZD oraz ZMP, tych, którzy uczyli się już niemieckiego i pragną przypomnieć sobie ten język.Spis treści:Kapitel I Median 7Grammatik: Präsens (czas teraźniejszy), Perfekt (czas przeszły złożony), Partizip II (imiesłów), Modalverben (czasowniki modalne), Imperfekt (czas przeszły prosty), Plusquamperfekt (czas zaprzeszły), Futur I (czas przyszły), Imperativ (tryb rozkazujący), die zusamengesetzten werben (czasowniki złożone), die reflexiven Verben (czasowniki zwrotne), der Infinitiv mit und ohne zu (bezokolicznik z oraz bez zu)Kapital II Lernen, studieren, arbeiten 41Grammatik: die Deklination (deklinacja), der unbestimmte und bestimmte Artikel (rodzajnik nieokreślony i określony), der Plural der Substantive (liczba mnoga rzeczowników), Dativ (celownik), Akkusativ (biernik), Genitiv (dopełniacz), die starke Deklination (deklinacja mocna), die schwache Deklination – n-Deklination (deklinacja słaba), die unregelmäßige Deklination (deklinacja nieregularna), die Kardinalzahlen (liczebniki główne), die Ordnungszahlen (liczebniki porządkowe)Kapitel III Gesundheit 64Grammatik: die Steigerung der Adjektive (stopniowanie przymiotników), die Deklination der Adjektive (deklinacja przymiotników), die Steigerung der Adverbien (stopniowanie przysłówków), die Lokaladverbien (przysłówki miejsca), Graduierung durch Adverbien (stopniowanie za pomocą przysłówków)Kapitel IV Persönliche und gesellschaftliche Probleme 85Grammatik: das Personalpronomen (zaimek osobowy), das Reflexivpronomen (zaimek zwrotny), das Possesivpronomen (zaimek dzierżawczy), das Demonstrativpronomen (zaimek wskazujący), das unpersönliche Pronomen es (nieosobowy zaimek es), das Indefinitpronomen (zaimek nieokreślony), die Präpositionen (przyimki), lokale Präpositionen (przyimki miejsca), temporale Präpositionen (przyimki czasu), Kausalangaben (określenia przyczyny)Kapitel V Umweltschutz 107Grammatik: Passiv (strona bierna), Passiversatzformen (formy zastępcze strony biernej), Negation (negacja)Kapitel VI Frauen und Männer 124Grammatik: der Objektsatz (zdanie dopełnieniowe), der Kausalsatz (zdanie okolicznikowe przyczyny), der Relativsatz (zdanie przydawkowe względne), der Finalsatz (zdanie okolicznikowe celu), der Temporalsatz (zdanie okolicznikowe czasu), der Modalsatz (zdanie okolicznikowe sposobu), der Proportionalsatz (zdanie porównawcze)Kapitel VII Freizeit 145Grammatik: der Konsekutivsatz (zdanie skutkowe), der Konzessivsatz (zdanie przyzwalające), der Konditionalsatz (zdanie warunkowe), der Adversativsatz (zdanie przeciwstawne), Partizip I (imiesłów czasu teraźniejszego), Partizip als Nomen (imiesłów w funkcji rzeczownika), Partizip II (imiesłów czasu przeszłego)Kapitel VIII Deutschland 167Grammatik: Konjunktiv I (tryb przypuszczający I), Konjunktiv II (tryb przypuszczający II), Konditional I (tryb przypuszczający), die indirekte Rede (mowa zależna), die direkte Rede (mowa niezależna)Tłumaczenie dialogów i tekstów 192Klucz do ćwiczeń 229Dodatek leksykalny 250Czasowniki nieregularne 253Rekcja czasownika 259Słowniczek terminów gramatycznych 262Słownik niemiecko-polski 263Słownik polsko-niemiecki 292Bibliografia 319Spis dialogów i tekstów (mp3) 319Fragment utworu mp3: http://images.iformat.pl/38FF40CDAB/11B6F70F-EC53-4078-BC3D-AC95F121C64E.mp3ISBN: 978-83-7898-459-7Wydawnictwo: LiteratAutorzy: Monika von BasseLektorzy: Georg Wilhelm von Brandt, Ulrich Schaaf, Joanna AraszewiczRok wydania: 2013Miejscowość: ToruńTyp publikacji: audiobookDługość utworu audio: 3:20:00Języki publikacji: polskiTematyka: Nauka języków

Cena promocyjna: 10.5 zł

Cena normalna: 10,50 zł

Ksiegarnia -> Audiobooki -> null -> null