Promocja!

Praktyczny niemiecki dla położnych

80.04

SKU: 1616061819-340 Kategoria: Tagi: , , , ,

Opis

null Praktyczny niemiecki dla położnych

Autorka publikacji jest położną – na stałe mieszka i pracuje w Austrii. Napisana przez nią książka przeznaczona jest dla osób znających już podstawy języka niemieckiego.
Poradnik umożliwia zaznajomienie się z profesjonalnym językiem, zakłada stopniowe nabywanie słownictwa fachowego. Zamieszczone dialogi mają pomóc w budowaniu swobodnej rozmowy z kobietą w ciąży oraz w czasie porodu, z wykorzystaniem fachowych zwrotów używanych w konkretnych sytuacjach. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniom interkulturowym, które w Unii Europejskiej nabierają dużego znaczenia i wchodzą do programów kształcenia wszystkich zawodów związanych z medycyną.
Książka jest podzielona tematycznie na czas ciąży, porodu i połogu, nie zawiera jednak informacji o ginekologii – ze względów praktycznych (różnice w pracy położnej zagranicą) ograniczona jest do położnictwa.

Spis treści :
Słowo wstępne
Przedmowa
Abkürzungen / Skróty
Kapitel 1. Anatomie / Anatomia
1.1. Anatomie des Beckens / Anatomia miednicy kostnej
1.2. Äußere Geschlechtsorgane / Narządy płciowe zewnętrzne
1.3. Muskulatur des Beckenbodens / Mięśnie dna miednicy
1.4. Milchbildene Brust / Pierś produkująca mleko
Kapitel 2. Physiologie der Schwangerschaft / Fizjologia ciąży
2.1. Hundusstand der Gebärmutter / Wysokość dna macicy
2.2. Kreislauf des Fetus / Krążenie płodowe
3.3. Bau und Funktion der Plazenta / Budowa i funkcja łożyska
Kapitel 3. Seelische Entwicklungen in der Schwangerschaft / Psychologiczne fazy przebiegu ciąży
Kapitel 4. Schwangerschaftsuntersuchungen / Badania w ciąży
4.1. Pränatale Untersuchungen in der Frühschwangerschaft / Badania prenatalne we wczesnej ciąży
4.2. Routineuntersuchungen in der Schwangerschaft / Badania rutynowe w ciąży
Kapitel 5. Schwangerschaftsanamnese / Wywiad z ciężarną
Kapitel 6. Schwangerenberatung / Poradnictwo w ciąży
Kapitel 7. Pathologie der Schwangerschaft: Stationäre Behandlung und Pflege der Schwangeren / Patologia ciąży: Opieka i pielęgnacja ciężarnej na oddziale patologii ciąży
7.1. Drohende Frühgeburt / Zagrożenie porodem przedwczesnym
7.2. Vorzeitige Blasensprung / Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego
7.3. Vorzeitige Wehen / Przedwczesna akcja skurczowa macicy
7.4. Cervixinsuffizienz / Niewydolność szyjki macicy
7.5. Hyperemesis gravidarum – übermäßiges Erbrechen in der Schwangerschaft / Niepowściągliwe wymioty ciężarnych
7.6. Hypertonie in der Schwangerschaft / Nadciśnienie w ciąży (ACOG)
7.7. HELLP-Syndrom / Zespół HELLP
7.8. Plazentainsuffizienz / Niewydolność łożyska
7.9. Harnwegs- und Niereninfektionen / Infekcje dróg moczowych i nerek
Kapitel 8. CTG – kurze Zusamenfassung / KTG – Krótki opis
Kapitel 9. Geburtstermin / Termin porodu
Kapitel 10. Beckenendlagen – Vorgehen / Położenie miednicowe – postępowanie
Kapitel 11. Gemini-Schwangerschaft / Ciąża bliźniacza
Kapitel 12. Geburt / Poród
12.1. Geburtsmechanismus / Mechanizm porodu
12.2. Geburtsmechanische Begriffe zur Position des Kindes / Terminy określające mechaniczno-porodowe pozycje dziecka
12.3. Aufnahme im Kreißsaal (KRS) / Przyjęcie na salę porodową
12.4. Vaginale Untersuchung / Badanie waginalne
12.5. Schmerztherapie / Terapia przeciwbólowa
12.6. Der Kindesvater im Kreißsaal / Ojciec dziecka na sali porodowej
12.7. Betreuung und Leitung der Frau / Opieka nad kobietą i prowadzenie porodu
12.8. Episiotomie / Nacięcie krocza
12.9. Erstversorgung des Kindes / Pierwsze zaopatrzenie noworodka
Kapitel 13. Pathologie der Geburt / Patologia porodu
13.1. Fetale Distress, Asphyxie / Stan zagrożenia płodu, niedotlenienie
13.2. Mikroblutgasanalyse – MBGA / Badanie krwi włośniczkowej płodu
13.3. Vakuum / Próżniociąg
13.4. Manuelle Plazentalösung / Ręczne wydobycie łożyska
13.5. Kaiserschnitt / Cięcie cesarskie
13.6. Atonische Nachblutung / Atonicze krwawienie poporodowe
13.7. Fruchtwasserembolie / Zator wodami płodowymi
Kapitel 14. Wochenbett – Betreuung der Wöchnerin / Połóg – opieka nad położnicą
Kapitel 15. Interkulturelle Kompetenz – Grundbegriffe / Kompetencje interkulturowe – pojęcia podstawowe
Kapitel 16. Praktisches / Uwagi praktyczne
16.1. Dokumentation / Dokumentacja
16.2. Telefongespräche und Zahlwörter / Rozmowy telefoniczne i liczebniki
16.3. Dienstübergabe/Przekazanie dyżuru
16.4. Gynäkologische Diagnosen / Diagnozy ginekologiczne
Lösungen / Klucz do ćwiczeń

Cena promocyjna: 80.04 zł

Cena normalna: 83,32 zł

Ksiegarnia -> Ksiazki -> Podreczniki_akademickie -> Nauki_medyczne