Promocja!

Polsko-niemieckie miejsca pamięci t.4

41.82

Opis

null Polsko-niemieckie miejsca pamięci t.4

Teksty zamieszczone czwartym tomie Polsko-niemieckich miejsc pamięci to zaproszenie za kulisy projektu. Prezentujemy nim teoretyczne metodologiczne założenia całego przedsięwzięcia. Na pytanie, jak powstają kultury pamięci za pomocą jakich instrumentów można je analizować, tom daje nie jedną, lecz wiele uzupełniających się odpowiedzi. Zebrane nim artykuły dotyczą różnych aspektów badań nad pamięcią wpływu poszczególnych dyscyplin na powstawanie tożsamości zbiorowych oraz proponują krytyczną konfrontację przesłankami projektu Polsko-niemieckie miejsca pamięci Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Im ciemniejsze są wizje przyszłości, tym większe zainteresowanie pamięcią. Czwarty tom Polsko-niemieckich miejsc pamięci czyni przedmiotem refleksji właśnie tę fascynację pamięcią zbiorową, która trwa od trzech dziesięcioleci i, jak wszystko wskazuje, nie mija. Zebrane tu artykuły stawiają pytania nosicieli zbiorowej pamięci, granice badaniu miejsc pamięci, złożone stosunki zapamiętywania zapominania, podejścia różnych dyscyplin humanistycznych do zjawiska pamięci zbiorowej. Jak wszystkie badania historyczne, badania nad pamięcią potrzebują krytyki źródeł, krytyki metod krytyki otrzymanych wyników. Niniejszy tom odpowiada na tę potrzebę. prof. dr hab. Krzysztof Pomian Książka ta wypełnia bolesną lukę dyskursie pamięci. Zawarte niej teksty podejmują refleksję nad różnorodnymi propozycjami definiowania miejsc pamięci oparciu fundamentalne zagadnienia teoretyczne metodologiczne. Jest to niezwykle pożądany kierunek dociekań naukowych ze względu na brak przejrzystości definicyjnej badaniach historyczno-kulturowych. Poszczególne teksty pełnią rolę mostów między utrwalonymi już dyskursami umiejscawiają tematykę pamięci historycznej kontekstach komunikacji międzykulturowej. prof. dr hab. Jörn Rüsen

Cena promocyjna: 41.82 zł

Cena normalna: 46,24 zł

Ksiegarnia -> Ksiazki -> Historia_i_literatura_faktu -> null