O niemieckich nazwiskach współczesnych Polaków

23.58

Opis

null O niemieckich nazwiskach współczesnych Polaków

Praca dobrze się wpisuje w bogaty już dorobek badań nad polskimi nazwiskami obcej proweniencji. Profesor Zenon Lica z dużym znawstwem, językową drobiazgowością i rzetelnością pochylił się nad wybranymi niemieckimi nazwiskami noszonymi przez współczesnych Polaków. W ustalaniu prawdopodobnych postaw motywacyjnych sięga po opracowania polskich i niemieckich badaczy, przywołując różne, niekiedy odmienne, odczytania analizowanych antropoleksemów, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, współcześnie bowiem trudno jednoznacznie wskazywać na przyczyny powstania tych nazw, ich motywację okolicznościową. Przeprowadzone interpretacje wykazały, że niemieckie nazwiska współczesnych Polaków przedostawały się do polszczyzny w postaci transferencji graficznych lub ulegały procesom polonizacji. Stanowią ponadto bogaty materiał językowy ilustrujący zmiany zachodzące zarówno w języku polskim, jak i niemieckim na płaszczyźnie fonetyczno-pisownianej i morfematycznej. Dociekania semantyczne odsłoniły natomiast mechanizmy metaforycznego i metonimicznego postrzegania człowieka w przeszłości. Z recenzji dr hab. Yioletty Jaros, prof. UJD

Cena promocyjna: 23.58 zł

Cena normalna: 23,58 zł

Ksiegarnia -> Ksiazki -> Podreczniki_akademickie -> Nauki_humanistyczne_i_spoleczne