Metodyka nauczania języka niemieckiego (MOBI)

48.30

SKU: 1616061321-156 Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

null Metodyka nauczania języka niemieckiego (MOBI)

Praktyczny i interaktywny podręcznik przygotowujący do nauczania języka niemieckiego. Niezbędnik dla początkujących nauczycieli oraz studentów germanistyki lub lingwistyki
stosowanej, do wykorzystania na ćwiczeniach z metodyki. Główną ideą książki jest zgromadzenie w jednym miejscu wiadomości na temat najważniejszych problemów, z którymi styka się nauczyciel. Publikacja łączy rozmaite perspektywy metodologiczne
i dyscyplinarne: językoznawczą, psychologiczną, dydaktyki i komunikacji, przyswajania języka.
Książka zawiera podstawowe informacje z zakresu glottodydaktyki, ale też skupia się na indywidualnych doświadczeniach zdobytych w trakcie uczenia się i nauczania języków obcych. Prezentuje wiele konkretnych przykładów do omówienia oraz zadań praktycznych, polegających przede wszystkim na ocenie przykładów ćwiczeń z uczniem albo sposobów
postępowania nauczyciela. Kładzie nacisk na aktywną rolę ucznia w procesie dydaktycznym poprzez wybór odpowiedniej strategii uczenia się. Przedstawia komentarze do zadań, w których autorka podkreśla, że ocena danego zadania albo sposobu postępowania zależna od kontekstu, w jakim pracuje nauczyciel – przede wszystkim od tego, kim są uczniowie i jakie mają cele. Podkreśla rolę stałych oraz powtarzalnych procesów w przyswajaniu języka obcego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie i wykaz lektur uzupełniających.
Książka pani Zofii Chłopek jest wartościową publikacją metodyczną dla germanistów, bardzo potrzebną, gdyż publikacji tego typu brak – przygotowaną kompetentnie i szczegółowo […]. Podręcznik akademicki przedstawiony mi do zaopiniowania uważam za tekst wartościowy i bardzo praktycznie przydatny dla studentów germanistyki, którzy pragną zostać nauczycielami.
Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska
„Metodyka nauczania języka niemieckiego. Podręcznik dla studentów germanistyki i początkujących nauczycieli” to publikacja od lat oczekiwana i szczególnie ważna dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnym kształceniem nauczycieli języka niemieckiego w naszym kraju. […] Wszystkie zamieszczone w tomie zadania stanowią konkretne wyzwania poznawcze dla użytkowników publikacji. Nie są w żaden sposób banalne. Zachęcają czytelnika do solidnej refleksji na temat najbardziej istotnych aspektów współczesnego kształcenia językowego. Realizacja znacznej części z nich zaplanowana jest w grupach, co ułatwi wspólne negocjowanie i wypracowanie koncepcji zajęć języka niemieckiego.
Wszystkie zadania mogą być z powodzeniem wykorzystywane także w ramach seminariów i warsztatów doskonalących dla czynnych zawodowo (nie tylko) początkujących nauczycieli języka niemieckiego. Ich realizacja w kontekście różnych form doskonalenia przyczyni się do większego otwarcia na nowoczesne koncepcje glottodydaktyczne (głównie o podłożu psycho- i neurolingwistycznym).
„Metodyka nauczania języka niemieckiego” Zofii Chłopek to publikacja niezwykle wartościowa pod względem pedeutologicznym. W pełni rekomenduję jej wydanie w obecnym formacie koncepcyjnym. Jej ukazanie się powinno w pośredni sposób przyczynić się do unowocześnienia procesu kształcenia przyszłych germanistów w Polsce.
Dr hab. Przemysław E. GębalSpis treści:Wstęp 7
I. Czynniki kształtujące proces uczenia się języków obcych 19
1. Jak mózg uczy się języków? System językowy, system pojęciowy, układ limbiczny. Pamięć proceduralna i deklaratywna 21
2. Zapamiętywanie, przechowywanie w pamięci i odtwarzanie z pamięci. Pamięć krótkotrwała i długotrwała 32
3. Recepcja i produkcja języka 45
4. Wiek uczniów 56
5. Płeć uczniów 66
6. Osobowość uczniów 74
7. Style poznawcze uczniów 81
8. Strategie uczniowskie 87
II. Najważniejsze aspekty procesu nauczania języków obcych 95
9. Komunikacja. Interakcja i mediacja. Działanie za pomocą języka 97
10. Zorientowanie na ucznia. Personalizacja i indywidualizacja. Aktywizacja uczniów 111
11. Wspieranie autonomii uczniów 123
12. Motywowanie uczniów do nauki 133
13. Działania wychowawcze nauczyciela 144
14. Nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 157
15. Nauczanie niemieckiego jako L3 170
III. Nauczanie elementów języka. Rozwijanie sprawności językowych. Rozwijanie kompetencji interkulturowej. Feedback 185
16. Nauczanie słownictwa 187
17. Nauczanie gramatyki 202
18. Nauczanie wymowy 218
19. Nauczanie pisowni 230
20. Rozwijanie sprawności czytania 238
21. Rozwijanie sprawności słuchania 250
22. Rozwijanie sprawności pisania 261
23. Rozwijanie sprawności mówienia 273
24. Rozwijanie kompetencji interkulturowej 289
25. Feedback 303
IV. Środki dydaktyczne 317
26. Podręczniki 319
27. Materiały uzupełniające podręcznik 332
28. Nowe media 340
V. Kontrola i ewaluacja osiągnięć 351
29. Ocena osiągnięć 353
30. Testy językowe 365
Post scriptum 382
Aneks 385
A. Opis lekcji (I) 387
B. Konspekt lekcji (I) 389
C. Arbeitsblatt: Kognitive Stile 392
D. Test styli kognitywnych (Ely 1995) 400
E. Test strategii uczniowskich (Oxford 1990) 402
F. Strategie uczenia się i używania języka (Bimmel i Rampillon 2000) 405
G. Zadanie na rozwiązywanie problemów 409
H. Opis lekcji (II) 411
I. Lista wyznaczników lekcji komunikacyjnej (Butzkamm 2004: 30) 413
J. Strategie motywacyjne w nauczaniu języka obcego (Dörnyei 2001) 414
K. Arbeitsblatt: Idiomatische Wendungen mit den Namen der Körperteile 423
L. Konspekt lekcji (II) 427
M. Konspekt lekcji (III) 430
N. Opisy dwóch lekcji do analizy komparatywnej 435
O. Obserwacja lekcji 439
P. Opis lekcji (III) 442
R. Kryteria oceny podręcznika do nauki języka obcego 444
S. Arbeitsblatt: „Ich möchte nichts mehr sollen müssen“ von Greta Amelungen 447
T. Das Mobile 452
U. Gra dydaktyczna 453
V. Walizka (der Koffer) 458
W. Zertifikat 459
Przydatne adresy internetowe 460
Pomysły i materiały do nauczania 460
Czasopisma metodyczne 460
Stowarzyszenia 461
Inne 461
Bibliografia 462Fragment utworu mobi:http://images.iformat.pl/965DDAD2EB/F9069956-398D-4868-B79F-C4CDE5BFB08B.mobiFragment utworu epub:http://images.iformat.pl/965DDAD2EB/1EEB7C54-EA18-4825-9AB8-0AB238525E9B.epub

Podtytuł: Podręcznik dla studentów germanistyki oraz początkujących nauczycieli
ISBN: 978-83-01-20203-3
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Autorzy: Zofia Chłopek
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Miejscowość: Warszawa
Typ publikacji: ebook
Ilość stron: 432
Języki publikacji: polski
Tematyka: Nauka języków

Cena promocyjna: 48.3 zł

Cena normalna: 48,30 zł

Ksiegarnia -> E-booki -> E-nauka_jezykow_obcych -> null