Klucze Do Kultury. Z Perspektywy Niemieckiej…

10.00

Opis

null Klucze Do Kultury. Z Perspektywy Niemieckiej…

Seria POLONICA LEGUNTUR. Literatura polska w krajach języka niemieckiego. Tom 17 W polu zainteresowania berlińskiego polonisty znajduje się literatura polska obydwu minionych stuleci, od Mickiewicza i Słowackiego po twórców nam współczesnych, z Tadeuszem Różewiczem na czele. Amerykański filozof i komparatysta Richard Rorty pisząc kiedyś, że jeżeli XXI wiek nie będzie wiekiem tłumaczy, to nie będzie go wcale, miał na myśli nie w pierwszym rzędzie mistrzów sztuki przekładu, lecz pośredników między narodami, przerzucających nad dzielącymi je przepaściami/różnicami pomosty porozumienia kulturowego, objaśniających, a więc tłumaczących, ich kulturowe kody (w tym i literackie). Zajmując się literaturą polską jako jej historyk, krytyczny komentator, tłumacz, edytor, uniwersytecki wykładowca wreszcie, jest Heinrich Olschowsky takim właśnie pośrednikiem, „tłumaczącym” Polskę swoim niemieckim rodakom. Nie przypadkiem czyni to poprzez medium literatury. Tak się składa w stosunkach niemiecko-polskich, że zarówno po I jak po II wojnie światowej to literatura znajdowała się w awangardzie procesu poszukiwania i kształtowania nowego modus vivendi między wczorajszym zaborcą/agresorem i jego ofiarą. Heinrich Olschowsky należał do nowych pokoleń Niemców dorastających po 1945 r. w przekonaniu, że warunkiem porozumienia i pojednania z Polakami będzie rozpropagowanie wśród Niemców polskiej kultury (której znajomość nazistowska propaganda przez dwanaście lata wypierała z niemieckiej świadomości) i zdobycie tam dla niej szacunku. Pisząc po niemiecku, zwraca się potencjalnie do czytelników w całym obszarze języka niemieckiego; pracując jednak przez większość życia w NRD, zwracał się wtedy siłą rzeczy w pierwszym rzędzie do tamtejszych odbiorców – i na tym polegała wówczas szczególność jego „tłumaczącego” pośrednictwa. Sam tak to ujmuje: „Bycie polonistycznym literaturoznawcą, krytykiem i tłumaczem w NRD oznaczało dla mnie potrzebę upowszechniania wśród czytelników myśli nieuczesanych z Polski jako antidotum przeciwko ideologicznej izolacji.” Nie było to łatwe jeśli zważyć, że – jak wspomina – „Od czasów »polskiej Wiosny w Październiku« 1956 r. literatura wschodniego sąsiada NRD znajdowała się tu w stanie permanentnego podejrzenia o ideologiczny rewizjonizm, które po powstaniu Solidarności w 1980/81 r. weszło niemal w stadium histerii.” Z Posłowia prof. Marka Zybury Spis treści Od Autora do polskiego wydaniaIZbliżeniaTypowo polskie? Sarmatyzm, mesjanizm, emigracja, wolnośćIILaudacje„Kret wolności”. Laudacja z okazji wręczenia Karlowi Dedeciusowi Pokojowej Nagrody Księgarzy NiemieckichLaudacja z okazji wręczenia Stefanowi Chwinowi Gdańskiej Nagrody im. Ericha BrostaOrędownik pojednania czy obrazoburca? Andrzej Szczypiorski widziany oczyma Niemców i PolakówIIIRecepcjaTua res agitur. O recepcji „Niemców” Leona Kruczkowskiego w NRDRok 1956 w literackim krajobrazie NRDWzorce odbioru. Literatura polska a krytyka literacka w NRDNiemiecki projekt „Kultury” – wizja i realizm. Albo: dwie tradycje emigracjiIVKomparatystykaJohann Wolfgang von Goethe i Adam Mickiewicz. Poeci jako ustawodawcy narodowej wyobraźniLegenda napoleońska u Mickiewicza i HeinegoPrzyboś i RilkeMit narodu wybranego u Adama Mickiewicza. Zarzewie literackie i funkcja politycznaAwangarda Krakowska: historia i oddziaływanieTadeusza Różewicza portret nierzeczywisty, czyli próba rekonstrukcjiLiteratura a stereotypy narodowe. Tadeusz Różewicz i NiemcyPoeta, Ojciec, Bóg. Topos przekraczania u Tadeusza RóżewiczaLos emigranta i strategia literacka. Rozważania nad życiem i twórczością Czesława MiłoszaEmigracja literacka a wizje Europy. Mickiewicz i MiłoszPiękno inteligentne, czyli nowoczesność Wisławy Szymborskiej Bibliografia (wybór)Wykaz pierwodrukówPosłowie (Marek Zybura)Indeks nazwisk

Cena promocyjna: 10 zł

Cena normalna: 10,00 zł

Ksiegarnia -> Ksiazki -> Podreczniki_akademickie -> Nauki_humanistyczne_i_spoleczne