Język niemiecki. Gramatyka – Monika von Basse (E-book)

5.25

SKU: 1616061407-190 Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

null Język niemiecki. Gramatyka – Monika von Basse (E-book)

Obszerne, najnowsze opracowanie gramatyki języka niemieckiego. Znajdziesz tu wyjaśnienia i komentarze do zagadnień gramatycznych oraz liczne przykłady. Książka przeznaczona dla uczniów, studentów oraz osób samodzielnie uczących się języka niemieckiego. Niezbędna pomoc w przygotowaniu do egzaminów językowych: matury, ZD, ZMP, DaF, TELC. Polecamy również e-book „Język niemiecki. Ćwiczenia”.Spis treści:RZECZOWNIK
I Rodzaj rzeczownika 7
II Rodzajnik nieokreślony i określony 11
III Liczba mnoga 17
IV Deklinacja rzeczownika 20
V Rzeczowniki złożone 25
VI Rekcja rzeczownika 26
VII Rzeczownik odprzymiotnikowy 28
PRZYIMEK
I Przyimki z dopełniaczem 30
II Przyimki z celownikiem 32
III Przyimki z biernikiem 34
IV Przyimki z celownikiem lub biernikiem 35
V Przyimki miejsca 36
VI Przyimki czasu 41
VII Przyimki określające przyczynę 43
VIII Dwa znaczenia przyimka „nach” 44
IX Pytania 44
X Wyrażenia przyimkowe 46
ZAIMEK
I Zaimek osobowy 51
II Zaimek „es” 53
III Zaimek dzierżawczy 54
IV Zaimek zwrotny 56
V Zaimek wskazujący 57
VI Zaimek nieokreślony 60
VII Zaimek względny 63
VIII Zaimek pytający 64
PRZYMIOTNIK
I Przymiotnik jako orzecznik 66
II Deklinacja przymiotników 66
III Stopniowanie przymiotników 69
IV Rekcja przymiotników 72
V Przedrostki i przyrostki 77
PRZYSŁÓWEK
I Stopniowanie przysłówków 79
II Stopniowanie znaczenia za pomocą przysłówków 80
III Przysłówki miejsca 81
IV Przysłówki czasu 84
V Przysłówki modalne 86
VI Przysłówki zaimkowe 86
LICZEBNIK
I Liczebniki główne 88
II Liczebniki porządkowe 89
III Liczebniki ułamkowe 91
IV Pozostałe formy liczebników 91
CZASOWNIK
I Czas teraźniejszy – Präsens 92
II Czas przeszły złożony – Perfekt 97
III Czas przeszły prosty – Präteritum (Imperfekt) 101
IV Czas zaprzeszły – Plusquamperfekt 105
V Czas przyszły – Futur I 106
VI Czas przyszły – Futur II 107
VII Czasowniki zwrotne 108
VIII Czasowniki złożone 111
IX Czasownik „lassem” 116
X Czasowniki modalne 117
XI Imiesłowy Partizip I, Partizip II 125
XII Tryb rozkazujący – Imperativ 128
XIII Rekcja czasownika 129
XIV Strona bierna – Passiv 132
XV Tryb przypuszczający – Konjunktiv 138
XVI Mowa zależna – Indirekte Rede 146
SKŁADNIA
I Szyk zdania 149
II Spójniki wieloczłonowe 153
III Partykuły 153
IV Negacja 156
V „zu” + bezokolicznik 158
VI Zdanie pytające – Fragesatz 159
VII Zdanie podmiotowe – Subjektsatz 162
VIII Zdanie dopełnieniowe – Objektsatz 163
IX Zdanie przydawkowe względne – Relativsatz 164
X Zdanie okolicznikowe celu – Finalsatz 166
XI Zdanie okolicznikowe sposobu – Instrumentalsatz/Modalsatz 168
XII Zdanie okolicznikowe przyczyny – Kausalsatz 170
XIII Zdanie czasowe – Temporalsatz 171
XIV Zdanie warunkowe – Konditionalsatz 177
XV Zdanie skutkowe – Konsekutivsatz 178
XVI Zdanie przyzwalające – Konzesivsatz 179
XVII Zdanie przeciwstawne – Adversativsatz 181
XVIII Zdanie porównawcze – Proportionalsatz 182
DODATEK
I Zamiana wyrażeń rzeczownikowych na czasownikowe i czasownikowych na rzeczownikowe 183
II Przydawka rozwinięta 187
III Dopowiedzenie 188
IV Gerundiv 190
ZASADY POPRAWNEJ PISOWNI I ORTOGRAFIA
1. Pisownia małą i wielką literą 191
2. Wyrazy pochodzenia obcego 191
3. Pisownia łączna i rozdzielna 192
4. Podział wyrazów na sylaby 192
5. Spółgłoska ß/SS 193
6. Trzy jednakowe litery 193
7. Apostrof 193
8. Łącznik 193
II INTERPUNKCJA
1. Kropka 194
2. Przecinek 194
3. Znak zapytania 195
4. Wykrzyknik 195
5. Dwukropek 196
6. Cudzysłów 196
7. Nawias 196
Połączenia czasownikowo-rzeczownikowe 197
Rekcja czasownika 199
Rekcja przymiotnika 211
Czasowniki nieregularne 215
Słowniczek terminów gramatycznych 223
Bibliografia 223Fragment utworu pdf:http://images.iformat.pl/90FB8D33EB/5CA91C41-14B6-46EC-A25B-C44403BDA303.pdfFragment utworu pdf:http://images.iformat.pl/90FB8D33EB/1D90D424-1749-4F11-B7E3-7B5E37112672.pdf

ISBN: 978-83-7898-362-0
Wydawnictwo: Literat
Autorzy: Monika von Basse
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Miejscowość: Toruń
Typ publikacji: ebook
Ilość stron: 228
Języki publikacji: niemiecki, polski
Tematyka: Nauka języków

Cena promocyjna: 5.25 zł

Cena normalna: 5,25 zł

Ksiegarnia -> E-booki -> E-nauka_jezykow_obcych -> null