Język niemiecki. Ćwiczenia – Monika von Basse (E-book)

5.25

SKU: 1616061292-144 Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

null Język niemiecki. Ćwiczenia – Monika von Basse (E-book)

Książka „Język niemiecki. Ćwiczenia” przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego, jak i dla tych, które pragną znajomość tę sobie przypomnieć, utrwalić, sprawdzić czy przećwiczyć. Stanowi ona zbiór ćwiczeń (ponad 300) dotyczących wszystkich istotnych zagadnień gramatycznych pochodzących z różnych działów nauki o języku (np. morfologii, słowotwórstwa, składni, fleksji). Pierwsze siedem rozdziałów „Ćwiczeń” poświęcone jest poszczególnym częściom mowy (rzeczownik, przyimek, zaimek, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, czasownik), rozdział ósmy dotyczy składni, dziewiąty (Dodatek) zawiera bardziej skomplikowane zagadnienia gramatyczne o wyższym stopniu trudności (przeznaczone raczej dla osób średnio zaawansowanych). Ostatnie dwa punkty rozdziału Dodatek to ćwiczenia utrwalające zasady poprawnej pisowni w języku niemieckim (obejmujące również zmiany wprowadzone w sierpniu 2006 roku) oraz przykłady zadań testowych pojawiających się na egzaminach pisemnych sprawdzających znajomość języka niemieckiego (ZD, ZMP, DaF, DSH, TELC, matura). Ćwiczenia są bardzo ważną częścią nauki każdego języka obcego. Umożliwiają sprawdzenie nabytej wiedzy i utrwalanie jej. Zadania i ćwiczenia gramatyczne przedstawione w tej książce mają różnorodną formę (uzupełnianie, tłumaczenie, przekształcanie, dopasowywanie, krzyżówki, wykreślanki, rozsypanki itd.) oraz różny stopień trudności. Zawierają słownictwo podstawowe, najczęściej używane w codziennych sytuacjach, także potoczne. Rozwiązywanie ich może nie tylko przyczynić się do lepszej znajomości języka niemieckiego, lecz także sprawić wiele radości. Polecamy również e-book „Język niemiecki. Gramatyka”.Spis treści:RZECZOWNIK
I Rodzaj rzeczownika 7
II Rodzajnik rzeczownika 9
III Liczba mnoga 12
IV Deklinacja rzeczownika 17
V Rzeczowniki złożone 21
VI Rekcja rzeczownika 23
VII Rzeczownik odprzymiotnikowy 23
PRZYIMEK
I Przyimki z dopełniaczem, celownikiem i biernikiem 24
II Przyimki miejsca 28
III Przyimki czasu 30
IV Przyimki określające przyczynę 31
V Przyimek „nach” 31
VI Pytania 32
VII Wyrażenia przyimkowe 33
ZAIMEK
I Zaimek osobowy 34
II Zaimek „es” 36
III Zaimek dzierżawczy 37
IV Zaimek zwrotny 39
V Zaimek wskazujący 40
VI Zaimek nieokreślony 41
VII Zaimek względny 42
VIII Zaimki – ćwiczenia podsumowujące 44
PRZYMIOTNIK
I Przymiotnik jako orzecznik 47
II Deklinacja przymiotnika 47
III Stopniowanie przymiotnika 51
IV Rekcja przymiotnika 53
V Przymiotnik – ćwiczenia podsumowujące 54
PRZYSŁÓWEK
I Stopniowanie przysłówka 57
II Wzmacnianie i osłabianie znaczenia 58
III Przysłówki miejsca 60
IV Przysłówki czasu 61
V Przysłówki sposobu 63
VI Przysłówki zaimkowe 65
LICZEBNIK
I Liczebniki główne 67
II Liczebniki porządkowe i ułamkowe 69
CZASOWNIK
I Czas teraźniejszy Präsens 71
II Czas przeszły złożony Perfekt 76
III Czas przeszły prosty Imperfekt (Präteritum) 82
IV Czas zaprzeszły Plusquamperfekt 87
V Czas przyszły Futur 88
VI Czasowniki zwrotne 90
VII Czasowniki złożone 93
VIII Czasownik „lassen” 97
IX Czasowniki modalne 99
X Imiesłowy (Partizip I, Partizip II) 102
XI Tryb rozkazujący (Imperativ) 103
XII Rekcja czasownika 105
XIII Strona bierna (Passiv) 107
XIV Tryb przypuszczający (Konjunktiv) 113
XV Mowa zależna (Indirekte Rede) 118
SKŁADNIA
I Szyk zdania 121
II Spójniki wieloczłonowe 123
III Partykuły 125
IV Negacja 127
V „zu” + bezokolicznik 130
VI Zdanie pytające (Fragesatz) 131
VII Zdanie podmiotowe (Subjektsatz) 133
VIII Zdanie dopełnieniowe (Objektsatz) 134
IX Zdanie przydawkowe względne (Relativsatz) 135
X Zdanie okolicznikowe celu (Finalsatz) 137
XI Zdanie okolicznikowe sposobu (Modalsatz/Instrumentalsatz) 140
XII Zdanie okolicznikowe przyczyny (Kausalsatz) 142
XIII Zdanie czasowe (Temporalsatz) 145
XIV Zdanie warunkowe (Konditionalsatz) 150
XV Zdanie skutkowe (Konsekutivsatz) 152
XVI Zdanie przyzwalające (Konzesivsatz) 153
XVII Zdanie przeciwstawne (Adversativsatz) 155
XVIII Zdanie porównawcze (Proportionalsatz) 156
DODATEK
I Nominalisierung/Verbalisierung 158
II Przydawka rozwinięta 160
III Dopowiedzenie (Apposition) 161
IV Gerundiv 163
V Zasady pisowni 164
VI Zadania testowe 169
Klucz do ćwiczeń 179Fragment utworu pdf:http://images.iformat.pl/CCF4E074EB/2E9F29FA-0DB6-43FC-BFE4-E69FB6860738.pdfFragment utworu pdf:http://images.iformat.pl/CCF4E074EB/7D7C65AF-B9FF-4CDE-8E10-2D89D4681F39.pdf

ISBN: 978-83-7898-361-3
Wydawnictwo: Literat
Autorzy: Monika von Basse
Rok wydania: 2012
Miejscowość: Toruń
Typ publikacji: ebook
Ilość stron: 216
Języki publikacji: niemiecki, polski
Tematyka: Edukacja, Językoznawstwo, Nauka języków

Cena promocyjna: 5.25 zł

Cena normalna: 5,25 zł

Ksiegarnia -> E-booki -> E-nauka_jezykow_obcych -> null