Promocja!

Effekt j. niem. podr LO cz.3 NPP WSiP

44.18

SKU: 1616062537-617 Kategoria: Tagi: , , , ,

Opis

null Effekt j. niem. podr LO cz.3 NPP WSiP

Cykl Effekt promuje postawę autonomiczną, przygotowując ucznia do samodzielności w procesie uczenia się. Indywidualizacji nauczania sprzyjają takie działy, jak Sprachtraining, Tymeks Blog oraz bogate materiały fakultatywne zawarte w dodatku Extras, umożliwiające m.in. pogłębienie znajomości języka niemieckiego tym uczniom, którzy opanowali już materiał lekcyjny.

W podręczniku Effekt 3 znajduje się 7 rozdziałów:
1. Wiederholung
2. Sport mag doch jeder
3. Faste und Feiertage
4. Kulturzeit
5. Technik
6. Natur pur
7. Konsum

Tematy tekstów w podręczniku Effekt są doskonale dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków, a wprowadzenie aktualnego niemieckiego słownictwa ułatwia uczniom rozumienie tekstów użytkowych, tj. e-maili, SMS-ów, wpisów na forum, formularzy, kartek pocztowych, artykułów do gazetki szkolnej, wpisów na blogu, dialogów i opowiadań itp. Dzięki temu uczeń nie tylko poznaje współczesne niemieckie słownictwo, lecz także uczy się posługiwania nim na co dzień.

Włączenie w proces dydaktyczny stałego elementu każdego rozdziału, czyli Tymeks Blog – internetowego pamiętnika nastolatka uczącego się języka niemieckiego – oraz osadzenie tekstów w realiach krajów niemieckojęzycznych zapewnia podręcznikowi Effekt nauczanie języka oparte na międzykulturowości.

Uczniowie poznają kulturę, tradycje i zwyczaje krajów DACHL, a dzięki bohaterowi bloga – odkrywają je w odniesieniu do polskich realiów.

Koncepcja cyklu zakłada również spiralny układ treści i powracanie do zagadnień poruszonych wcześniej – w celu ich utrwalenia i poszerzenia. Dzięki takiemu układowi podręcznika uczniowie mają możliwość stopniowego przyswajania wiedzy i utrwalania poznanych wcześniej zagadnień.

Zalety podręcznika Effekt 3:
– Podręcznik Effekt 3 skutecznie uczy porozumiewania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego, takich jak: kupowanie biletów do kina; obsługiwanie biletomatu; przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia; pytanie o radę; udzielanie porad; doradzanie przy wyborze ubrania; korzystanie z usług bankowych itp.
– Prezentowane treści są doskonale dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków, a zarazem osadzone w realiach krajów niemieckojęzycznych.
– Podręcznik umożliwia pracę w różnych zakresach: opanowanie materiału lekcyjnego pozwala zrealizować program obowiązkowy. Natomiast uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, mogą sięgnąć po materiały dodatkowe (tj. Sprachtraining, Tymeks Blog i Extras).
– Podręcznik zawiera współczesne słownictwo niezbędne do komunikacji, dzięki czemu skutecznie uczy porozumiewania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego.
– Zagadnienia gramatyczne zostały wprowadzone w taki sposób, aby uczeń był w stanie samodzielnie formułować reguły gramatyczne i stosować je w praktyce.
– Spiralny układ treści podręcznika umożliwia stopniowe przyswajanie wiedzy i utrwalanie już poznanych zagadnień.
– Dzięki temu, że teksty są osadzone w realiach krajów niemieckojęzycznych, a wiele z nich zawiera informacje realio- i kulturoznawcze, uczniowie mogą poznać kulturę i tradycje tych krajów. Za sprawą Tymka, bohatera bloga, odkrywają je w odniesieniu do polskich realiów.
– Podręcznik oferuje liczne materiały fakultatywne, tj. lekcje realio- i kulturoznawcze, listę przydatnych zwrotów, tabele gramatyczne, listę czasowników nieregularnych, trening sprawności językowych, zestaw zadań rozwijających sprawność mówienia, propozycje projektów i podręczny słownik niemiecko-polski.

Podręcznik jest podzielony na siedem rozdziałów. Nagrania do podręcznika dostępne będą za pomocą kodu QR.

Stałe elementy rozdziału:
– Strona działowa – zawiera krótkie zadanie na rozumienie ze słuchu, wprowadzające uczniów w tematykę danego rozdziału. Ponadto na tej stronie zostały zamieszczone cele lekcji.
– Trzy podrozdziały – każdy podrozdział jest przeznaczony do realizacji w ciągu dwóch godzin lekcyjnych.
– Grammatik – wyjaśnienia zagadnień gramatycznych wraz z przykładami ich użycia i wzorami odmian.
– Aktiver Wortschatz – spis słownictwa, wyrażeń i zwrotów przeznaczonych do aktywnego opanowania.
– Sprachtraining – trening sprawności językowych, dzięki któremu uczniowie mogą nie tylko powtórzyć omówione zagadnienia, lecz również poszerzyć swoją wiedzę. Trening składa się z zadań rozwijających wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, mówienie i pisanie. W zależności od potrzeb uczniów te zadania mogą być realizowane w klasie lub w domu, mogą też stanowić materiał dodatkowy dla chętnych uczniów i zostać nagrodzone przez nauczyciela wyższą oceną.
– Test rozdziałowy – zawiera bardzo zróżnicowane zadania, dzięki czemu umożliwia powtórzenie zdobytej wiedzy i sprawdzenie stopnia jej opanowania.
– Tymeks Blog – internetowy pamiętnik polskiego nastolatka uczącego się języka niemieckiego i korespondującego z przyjaciółmi w Niemczech.

Na końcu podręcznika znajdują się materiały dodatkowe, tzw. Extras, w skład których wchodzą:
– Lekcje realio- i kulturoznawcze poświęcone takim zagadnieniom, jak: najpopularniejszy niemiecki szlak turystyczny Romantische Straße – wiodący od Bawarii po Badenię-Wirtembergię; targi w Niemczech; zwyczaje związane z obchodzeniem Zielonych Świątek; położenie geograficzne Niemiec.
– Sprachtraining – trening składa się z zadań rozwijających wszystkie sprawności językowe; obejmuje całość zagadnień leksykalno-gramatycznych omówionych w podręczniku, dzięki czemu stanowi optymalny materiał powtórzeniowy dla uczniów.
– Nützliche Wendungen – lista środków leksykalnych umożliwiających uczniom porozumiewanie się w podstawowych sytuacjach wymagających użycia języka niemieckiego.
– Grammatik – tablice zbiorcze, zawierające wszystkie zagadnienia gramatyczne zrealizowane w danej części podręcznika.
– Fotos – zbiór zadań rozwijających sprawność mówienia. Każde zadanie zawiera materiał ilustracyjny skorelowany z tematyką rozdziału, do którego się odnosi.
– Propozycje projektów, których tematyka jest skorelowana z materiałem zrealizowanym w danym rozdziale podręcznika.
– Vokabelverzeichnis – podręczny słowniczek niemiecko-polski umożliwiający szybkie sprawdzenie znaczenia niemieckich słów użytych w podręczniku.

Cena promocyjna: 44.18 zł

Cena normalna: 50,12 zł

Ksiegarnia -> Ksiazki -> Nauka_jezykow_obcych -> Jezyk_niemiecki