die große Familie - duża rodzina
unter einem Dach wohnen - mieszkać pod jednym dachem
außer Haus - poza domem
sich kümmern um (IV) / sorgen für (IV) - troszczyć się o
Streit haben / streiten - kłócić się
Konflikte lösen - rowiązywać konflikty
Kinder erziehen - wychowywać dzieci
einverstanden sein - zgadzać się 
Partner sein - być partnerem
die Partnerschaft - partnerstwo
sich jung fühlen - czuć się młodo
eigenes Leben führen - prowadzić własne życie
die Regeln aufstellen / beachten - ustanawiać zasady / przestrzegać zasad
zusammen leben - żyć razem
gemeinsam - wspólnie
die Hauspflichten - obowiązki domowe
die Pflichtenverteilung - podział obowiązków
eigene Meinung haben - mieć własne zdanie
große Erfahrung haben - mieć duże doświadczenie
Hilfe brauchen / leisten - potrzebować / udzielać pomocy
monoton - monotonny
die Familienverhältnisse - stosunki rodzinne
im Alter - w starszym wieku
rechnen mit (III) - liczyć się z 
helfen bei (III) - pomagać przy
wie ein kleines Kind behandeln - traktować jak małe dziecko
der Erwachsene – dorosły

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz