richtige Entscheidung treffen - podjąć właściwą decyzję
an die Zukunft denken - myśleć o przyszłości
in der Zukunft - w przyszłości
die Arbeit/die Lehre/das Studium beginnen - rozpocząć pracę/naukę/studia
vom Anfang an - od początku
sich konzentrieren auf (IV) - skoncentrować się na 
streben nach (III) - dążyć do 
den Magistergrad/den Doktorgrad erwerben - uzyskać tytuł magistra/doktora
Freude bereiten/ Spaß machen - sprawiać przyjemność
sich beschäftigen mit (III) / sich befassen mit (III) - zajmować się czymś
in weiter Ferne - w dalekiej przyszłości
eine gute Arbeit finden - znaleźć dobrą pracę
Wünsche erfüllen - spełniać życzenia
in Erfüllung gehen - spełniać się
scheitern - nie udać się (coś się nie udało, nie powiodło)
fürchten von (III) - obawiać się czegoś
der Sinn des Lebens - sens życia
etwas Sinnvolles - coś sensownego
unternehmen - przedsięwziąć
Pläne machen = planen - robić plany = planować
ein entsprechendes Angebot finden - znaleźć odpowiednią ofertę
eigene Familie gründen - założyć własną rodzinę
sich an die neuen Gegebenheiten angepassen - dopasować się do nowych okoliczności
ubekannt - nieznany
ungeplant - niezaplanowany
verhindern - zapobiec
investieren in (IV) - inwestować w
beabsichtigen / vorhaben – zamierzać

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz