dem Stress ausgesetzt sein - być narażonym na stres
jobben - pracować dorywczo
das Taschengeld - kieszonkowe
die Leistungen - wyniki, osiągnięcia
die Jugendkriminalität - przestępczość młodzieży
schuldig sein - być winnym
in eine schlechte Gesellschaft kommen - wejść w złe towarzystwo
gute Erziehung - dobre wychowanie
ein Verbrechen begehen - popełnić przestępstwo
die Begabung - uzdolnienie
schlechte Ratschäge bekommen - dostawać złe rady
die Beziehungen - stosunki
die Drogen - narkotyki
drogensüchtig sein - być uzależnionym od narkotyków
zu den Drogen greifen - sięgać po narkotyki
unfähig - niezdolny (do zrobienia czegoś)
vor dem Gefahren warnen - ostrzegać przed zagrożeniami
der Einfluss der Eltern - wpływ rodziców
berauschende Mittel - środki odurzające
in Abhängigkeit geraten - uzależnić się
gesundheitsschädlich sein - być szkodliwym dla zdrowia

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz