Stopnie wojskowe po niemiecku:

szeregowy - Schütze

starszy szeregowy - Gefreiter

 

kapral - Korporal

plutonowy - Unteroffizier

sierżant - Feldwebel

chorąży - Fähnrich

podporucznik - Leutnant

porucznik - Oberleutnant

kapitan - Hauptmann 

major - Major

podpułkownik- Oberstleutnant

pułkownik - Oberst

generał - General

 

I kilka komend wojskowych w niemieckim oraz polskim tłumaczeniu:

spocznij - Rührt euch!

baczność - Stillgestanden!

naprzód marsz - Vorwärts marsch!

stać - Bleib stehen!

padnij - Hinlegen!

powstań - Aufstehen!

kolejno odlicz - Der Reihe nach abzählen!

w tył zwrot - Kehrt marsch!

Na lewo/prawozwrot! - Kehrt linksum/rechtsum!

Biegiem marsz! -  Im Laufschritt marsch!

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz