Lista oddziałów szpitalnych w języku polskim i niemieckim:

 

Allgemeinchirurige - chirurgia ogólna

Urologie - urologia

Onkologie - onkologia

 

Palliativ - opieka paliatywna

Notaufnahme - izba przyjęć

Kinderstation - pediatria

Säuglingsstation - położnictwo

Plastische Chirurgie - chirurgia plastyczna

Orthopädie - ortopedia

Interne - wewnętrzny

Kardiologie - kardiologia

Gynäkologie - ginekologia 

Dermatologie - dermatologia

Hämatologie - hematologia

Endokrinologie - endokrynologia

Augenstation - okulistyka

HNO - laryngologia

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz