• JNIEMIECKI.pl jest serwisem hobbistycznym związanym tematycznie z językiem niemieckim.
 • Strona ma charakter wyłącznie hobbistyczny, korzystanie z serwisu jest bezpłatne, nie są pobierane żadne opłaty ani nie są świadczone żadne usługi płatne za pomocą serwisu. Od stycznia 2013 roku strona ma charakter testowy.
 • Strona nie zbiera, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, nie jest wymagana rejestracja.
 • Autor strony dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić informacjom jak najwyższą jakość i wartość informacyjną, jednak uprzedza, że treści mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. W szczególności autor strony nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez użytkownika w oparciu o treści strony, w tym decyzji finansowych, decyzji w zakresie edukacji oraz innych form aktywności życiowej użytkownika.
 • Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie translatorów, słowników bądź innych narzędzi udostępnianych przez inne serwisy internetowe umieszczonych na stronie zgodnie z regulaminami serwisów udostępniających te usługi.
 • Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za treść stron zewnętrznych, do których umieszczono tutaj odnośniki.
 • Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie podlegają ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Materiały dostępne na stronie mogą być wykorzystywane jedynie do celów prywatnych bez prawa do dalszego rozpowszechniania.
 • Na stronie dostępne mogą być również materiały udostępniane na licencjach Creative Commons oraz GNU Free Documentation License. W takich przypadkach jest umieszczona odpowiednia informacja.
 • Ewentualne nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 • Grafika w topie strony: Pixabay.com
 • Strona udostępnia informacje poprzez kanały RSS, które nie mogą być publikowane na innych serwisach.
 • Wszelkie uwagi do funkcjonowania strony, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: pprzemysl[at]gmail.com.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz