W języku niemieckim stosujemy pisownię dużą literą w następujących przypadkach:

- podobnie jak w języku polskim na początku zdania, np.: 

Gestern hat es geregnet.

- po znaku dwukropka, jeśli następuje po nim zdanie w mowie niezależnej, np.:

Sie fragte: "Kommt er heute?"

lub jeśli chcemy zwrócić uwagę odbiorcy właśnie na to drugie zdanie, np.: Beachte folgenden Hinweis: Alle Bänke sind frisch gestrichen.

W pozostałych przypadkach i gdy po dwukropku występuje wyliczenie nie stosujemy tej zasady, np.:

Die Packung enthält: 3 Apfelsäfte, 2 Orangensäfte 

- w nagłówkach i tytułach, np.:

Schweres Erdbeben in Chile (np.: nagłówek w gazecie)

 

- w zwrotach grzecznościowych w listach, np.:

Liebe Karin!

- wszystkie rzeczowniki , np.:

Der Vater repariert das Auto seines Sohnes.

ALE: w stałych połączeniach z czasownikiem niektóre rzeczowniki (np.: leid, schuld, teil) pisze się małą literę, np.: 

Ich nehme an dem Konzert teil. Er ist schuld daran. 

PODOBNIE piszemy słowa utworzone od rzeczowników za pomocą końcówki -s, -ens, np.:

abends, montags, namens, falls, 

- czasowniki, przymiotniki lub inne części mowy, które używane są w znaczeniu rzeczownikowym, np.:

Das lange Warten ist oft langweilig. 

Sie hat sich beim Saubermachen verletzt.

Vor der Tür stand ein Unbekannter.

- przymiotniki w stopniu najwyższym w połączeniu z przyimkiem am, aufs, jeśli nie odpowiadają na pytanie Wie?, np.:

Es fehlt an dem Nötigsten.

Ich bin aufs Beste angewiesen.

 

- niektóre słowa nieodmienne użyte rzeczownikowo, np.:

Mir störte dieses Hin und Her.

In deinem Zimmer herrscht doch ein Durcheinander.

- nazwy własne, a w przypadku złożeń wieloczłonowych wszystkie części pisane są z dużej litery np.:

die Vereinigten Staaten, das Rote Kreuz

Pisownia małą literą stosujemy w pozostałych przypadkach oraz:

- następujące słowa viel, wenig, ein, ander, np.:

Das haben schon viele gemacht.

Die einen lernen gut, die anderen schlecht. 

Ich wollte etwas anderes bekommen.

- stałe zwroty , np.:bar zahlen, von fern, von klein auf, bis spät, schwarz auf weiß

- liczebniki w zakresie od 0 do 999999, np.: 999 neunhundertneunundneunzig

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz