Wyrazy złożone dzieli się za pomocą łącznika w następujących przypadkach:

- złożenia z liczebnikami, np.:

3-Tonner,8-Zylinder,5-mal, 100-prozentig

- złożenia z pojedynczymi literami, np.:

A-Dur, B-Mol, T-Shirt

- złożenia ze skrótem, np.:

km-Bereich, S-Bahn, UV-bestrahlt

UWAGA! Jeśli do skrótu dodawana jest jedynie końcówka , to nie wolno zastosować łącznika. Np.: SPDler, der 78er

- w przypadku wieloczłonowych złożeń z liczebnikami, skrótami i pojedynczymi literami należy zastosować łącznik między wszystkimi elemantami, np.:

1000-Jah-Feier, S-Bahn-Wagen, 2-kg-Büchse

- w złożeniach, które bez łącznika nie byłyby łatwo czytelne, np.:

das Kopf-an-Kopf-Rennen, die Nord-Süg-Gespräche

- w długich złożeniach, gdy chcemy zaakcentować określoną część złożenia, np.:

Arbeiterunfallversicherungsgesetz jest bardziej czytelne w zapisie: Arbeiter-Unfallversicherungsgesetz

 

- w połączeniach z nazwami własnymi, zwłaszcza, gdy nazwa jest mało znana, np.: das Konopnicka-Haus.

W przypadku znanych imion (nazwisk, innych nazw własnych) nie jest konieczne stosowanie łącznika, np.:

die Johannespassion lub die Johannes-Passion

- przy połączeniach wieloczłonowych z nazwami własnymi, np.:

die Albrecht-Dürer-Allee

 

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz