O ile przy pisowni czasowników zastanawiamy się częściej nad problemem, czy napisać go łącznie czy rozdzielnie, to w przypadku połączeń innych części mowy znacznie rzadziej. A trzeba wiedzieć, że również istnieją reguły określające sposób pisowni.

1. Połączenia rzeczowników

Jeśli rzeczownik łączy się z innym rzeczownikiem, to należy napisać to złożenie łącznie, np.:

die Arbeitsgemeinschaft = Arbeit + Gemeinschaft, Krankenhaus = Kranken + Haus itp.

Jeśli wyrazem określanym jest liczebnik (zakończony na er), wówczas piszemy łącznie, np.:die Zehnergruppe, die Achterbahn.

WYJĄTEK! - w przypadku połączenia liczebnika z rzeczownikiem JAHR możemy napisać zarówno łącznie jak i rozdzielnie, np.: in den Achtzigerjahren lub in den achtziger Jahren 

W przypadku pisowni ułamków (zakończonych na -stel, -tel) napiszemy rozdzielnie, np.: ein viertel Kilogramm lub łącznie np.: ein Viertelkilogramm

Połączenia rzeczowników z przymiotnikami pochodzącymi od nazw własnych zakończonych na -er, to piszemy łącznie tylko wtedy, gdy rzeczownik oznacza osoby, np.: die Schweizergarde - Gwardia Szwajcarska, ale die Schweizer Berge - Góry Szwajcarskie należy napisać rozdzielnie.

2. Połączenia przymiotników

Jeśli określającą częścią przymiotnika jest rzeczownik, np.: jahrelang, butterweich itp., oraz jeśli pierwsza część (rzeczownik) jest skróconą formą zastosujemy pisownię łączną.

Zobaczmy na przykładach:

jahrelang - napisać należy łącznie, gdyż można założyć, że forma ta została skrócona ze zwrotu: mehrere Jahre lang

i podobnie:

butterweich = weich wie Butter

angsterfüllt = vor Angst erfüllt itd.

Połączenia przymiotników z przymiotnikiem napiszemy rozdzielnie, jeśli przymiotnik określajacy zakończony jest na -ig, -isch, -lich, np.:

riesig groß, schrecklich aufgeregt

Ta sama zasada obowiązuje, jeśli przymiotnik jest w stopniu wyższym, np.: 

schwerer verdaulich 

Połączenia przymiotników z imiesłowem w większości przypadków zastosować należy pisownię rozdzielną, np.:

abschreckend hässlich, kochend heiß, klein gedruckt itp.

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz