Nie we wszystkich przypadkach można jednoznacznie określić, czy daną grupę słów należy napisać łącznie czy rozdzielnie. Można jednak poznać kilka reguł, które w wybranych przypadkach określą sposób zapisu. Często powinno się jednak sprawdzać w słowniku poprawnej pisowni. 

A oto najważniejsze zasady:

- w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych, których przedrostek stanowi inny czasownik (stehen bleiben, spazieren gehen) należy zastosować zawsze pisownię rozdzielną, np.: Ich bin während der Pause sitzen geblieben

- jeśli przedrostkiem jest rzeczownik, to wówczas piszemy łącznie z następującymi połączeniami: heim-, irre-,preis-, stand-, statt-, teil-, wett-, wunder-, np.: teilnehmen (brać udział), irreführen (mylić), preisgeben (wyjawić), wettmachen (wyrównać)

Natomiast inne połączenia z rzeczownikiem piszemy rozdzielnie, np.:

Ski laufen (jeździć na nartach), Rad fahren (jeździć na rowerze)

- wszystkie połączenia z czasownikiem sein piszemy rozdzielnie, np.: 

auf sein (być na nogach, nie spać), fertig sein(skończyć)

- jeśli przedrostek czasownika stanowi -wärts-, -einander- to wówczas piszemy również oddzielnie, np.:

aufwärts gehen (iść pod górę), durcheinander bringen (robić bałagan)

- jeżeli przedrostkiem jest słowo zakończone na -ig, -isch, -lich to wówczas również zastosujemy pisownię rozdzielną, np.: 

lästig fallen (dokuczać), kritisch denken (myśleć krytycznie)

- jeśli przedrostek czasownika stanowi przymiotnik w stopniu wyższym lub imiesłów, wówczas również napiszemy rozdzielnie, np.:

näher kommen (podejść bliżej), abschreckend finden (uważać coś za odrażające)

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz