List oficjalny wysyłamy zazwyczaj do instytucji lub osób, których dobrze nie znamy, nie powinno się więc stosować zwrotów potocznych czy idiomów. Należy używać oficjalnie przyjętych zwrotów grzecznościowych itp. Jeśli chodzi o elementy listu oficjalnego, to są one podobne jak w liście prywatnym.

Pamiętaj, że list oficjalny również zawiera stałe elementy:

➔ nagłówek np.:

Sehr geehrter Herr .....! Sehr geehrte Frau ......! Sehr geehrte Damen und Herren!

➔ wprowadzenie,.:

Vielen Dank fü Ihren Brief ....

➔ treść właściwa [......................]

➔ zakończenie, np.:

Zum Schluss möchte ich noch schreiben, dass....

➔ zwrot kończący, np.:

mit freundlichen Grüßen, mit bestem Gruß

➔ podpis, według zasad nowej matury jest to najczęściej XYZ

 

Co będzie sprawdzał egzaminator?

✔ czy w liście zawarte zostały wszystkie informacje żądane w poleceniu do zadania

✔ poprawność językową (błędne wyrazy nie mogą przekroczyć 25%)

✔ czy list zawiera wymagane elementy (datę i miejscowość, zwrot grzecznościowy, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwrot grzecznościowy kończący list i podpis)

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz