List prywatny piszemy zazwyczaj do osób, które dobrze znamy, można więc stosować zwroty potoczne, skróty czy idiomy. Do adresata zwracamy się w sposób bezpośredni.

Pamiętaj, że list zawiera stałe elementy:

➔ nagłówek np.:

Hallo! Liebe Anna! Lieber Thomas! Mein lieber Gerard! Guten Tag, Ralf!

➔ wprowadzenie,.:

Herzlichen Dank für deinen Brief! Was gibt es Neuer bei Dir? Alles beim alten?

➔ treść właściwa [......................]

➔ zakończenie, np.:

Bis bald! Zum Schluß möchte ich Dir noch sagen ....

➔ zwrot kończący, np.:

mit freundlichen Grüßen, Viele Grüße

➔ podpis, według zasad nowej matury jest to najczęściej XYZ

 

Co będzie sprawdzał egzaminator?

✔ czy w liście zawarte zostały wszystkie informacje żądane w poleceniu do zadania

✔ poprawność językową (błędne wyrazy nie mogą przekroczyć 25%)

✔ czy list zawiera wymagane elementy (datę i miejscowość, zwrot grzecznościowy, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwrot grzecznościowy kończący list i podpis)

 

 

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz