Ucząc się w szkole języka niemieckiego, nierzadko koncentrujemy się jedynie na wybranych rodzajach ćwiczeń, rozwijających konkretne umiejętności językowe. I tak np.: w jednych klasach uczniowie często rozwiązują zadania, w których należy przetłumaczyć zdania, w innych klasach praktycznie tego typu ćwiczenia nie są wykonywane. Jedni nauczyciele preferują lekcje, na których uczniowie prowadzą częste konwersacje, natomiast są też tacy, którzy dużą uwagę zwracają na wyjaśnianie i wyćwiczenie struktur gramatycznych. Przygotowując się do matury, zwłaszcza do części pisemnej, musimy pamiętać, że tworzenie tekstu jest procesem bardzo skomplikowanym, gdzie niezbędna jest znajomość odpowiedniego słownictwa, zasad gramatyki, zasad interpunkcji i ortografii, a niekiedy również wiadomości z zakresu kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. 

 

Przygotowując się do matury zapamiętaj kilka istotnych zasad:

➔ systematycznie ćwicz sprawność pisania – od krótkich notatek do dłuższych wypracowań

➔ pisz różnorodne prace: listy, streszczenia, notatki, ogłoszenia, wiadomości, zaproszenia itp.

➔ często powtarzaj raz nauczone słówka i zasady gramatyczne

➔ korzystaj ze słownika, tak często, jak tylko to jest możliwe (zanim napiszesz sprawdzaj

poprawną pisownię słowa, jeśli nie jesteś jej pewien)

➔ dokładnie czytaj polecenia w zadaniu i staraj się wypełniać je w 100 %

➔ przed rozpoczęciem pisania, zastanów się nad właściwą kompozycją tekstu

➔ na maturze wymagane są teksty o określonej liczbie słów. Ćwicząc tworzenie tekstu próbuj również „kontrolować” objętość tekstu. Nie trać jednak czasu na liczenie słów. Najlepiej jest policzyć słowa w jednej linijce i pomnożyć je przez ilość linii.

➔ Zawsze przed oddaniem pracy przeczytaj go dwukrotnie, za pierwszym razem skoncentruj się na sensie wypowiedzi, sprawdź czy zostały ujęte wszystkie wymagane informacje, podczas drugiego czytania skoncentruj się na gramatyce. (np.: czy czasowniki są poprawnie odmienione i stoją we właściwym miejscu itp.)

➔ ucząc się próbuj wykorzystywać nowe słowa i zwroty oraz bardziej skomplikowane struktury gramatyczne (eksperymentuj zwłaszcza wtedy, gdy ktoś może poprawić Twoją pracę i wyjaśnić ewentualne pomyłki), natomiast podczas egzaminu używaj zwrotów i struktur, których jesteś w 100% pewny. Tutaj nie wolno eksperymentować!

➔ Pisz starannie, zrobi to lepsze wrażenie na egzaminatorze, a poza tym w przypadku

nieczytelnego pisma Twoja praca może zostać unieważniona.

 

Krótkie formy użytkowe wymagane na maturze:

• notatka

• pocztówka

• ogłoszenie

• zaproszenie

• ankieta

• wiadomość

 

Dłuższe formy użytkowe wymagane na maturze:

• list prywatny

• list formalny

• rozprawka (tylko poziom rozszerzony)

• recenzja (tylko poziom rozszerzony)

• opowiadanie (tylko poziom rozszerzony)

• opis (tylko poziom rozszerzony)

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz