Funkcję zaimków nieosobowych pełnią w języku niemieckim dwa zaimki: man oraz es.
Zaimek es występuje w następujących przypadkach:

  • w funkcji podmiotu przy czasownikach wyrażających m.in. uczucia lub związanych z postrzeganiem, np.: Es freut mich... Es stört mich ...
  • przy czasownikach związanych z opisem zjawisk (np.: pogody), np.: Es regnet. Es donnert.
  • w stałych zwrotach, np.: Es geht mir gut. Es gibt ein Museum in dieser Stadt. Worum geht es in diesem Buch?
  • w zdaniach w stronie biernej, np.: Es wurde verboten,...


Zaimek man występuje w przypadku, gdy nie znamy dokładnie wykonawcy czynności (w języku polskim tłumaczymy takie zdania np.: ...robi się..., ...mówi się ...):

  • występuje jedynie w zdaniach w stronie czynnej i wymaga formy czasownika w 3 os. l.p., np.: Man spricht hier Deutsch.


*** W niektórych przypadkach można zastąpić zaimek man za pomocą zaimka frau (Nie mylić ze słowem DIE FRAU - KOBIETA !!!).
Zdanie: Man soll das einfach verstehen można zastąpić: Frau soll das einfach verstehen., W obydwu przypadkach przetłumaczymy jako: Powinno się to łatwo zrozumieć.

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz