Kiedy nie odmieniamy przymiotników w roli przydawki? 

Trzeba wiedzieć, że w języku niemieckim przymiotnik stojący przed rzeczownikiem jest odmieniany: das große Haus, die netten Leute, eine schöne Stadt.

Czy jest jednak możliwa sytuacja, w której stojący przed rzeczownikiem przymiotnik nie będzie odmieniony? Okazuje się, że tak. 

Takimi nieodmiennymi przymiotnikami są m.in. słowa utworzone za pomocą przyrostka –erlei, np.:

dreierlei – auf dreierlei Art (w trojaki sposób)

zweierlei – auf zweierlei Weise (dwojakim sposobem)

hundertelei – hundertelei Schwierigkeiten (setki różnych trudności), a nie hunderteleie Schwierigkeiten.

 

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz