Tak jak w języku polskim, również w języku niemieckim prośby, rozkazy czy wezwania można formułować za pomocą różnych konstrukcji. Jedną z takich możliwości jest sformułowanie rozkazu bądź zakazu za pomocą bezokolicznika, np.: Nicht stören! – Nie przeszkadzać! Klopfen! – Pukać!

Konstrukcja bardzo łatwa do zapamiętania. Należy jednak mieć na uwadze, że przy czasownikach zwrotnych poniższe konstrukcje nie będą poprawne: Sich festhalten ! Trzymać się! Sich nicht hinauslehnen! Nie wychylać się!

Chcąc utworzyć tryb rozkazujący od czasowników zwrotnych za pomocą bezokolicznika należy pamiętać, że opuszcza się zaimek zwrotny: Trzymać się! – Festhalten! Nie wychylać się! – Nicht hinauslehnen!

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz