Ich heiße Karl - Nazywam się Karl. Das heißt, dass.... - To znaczy, że ...............

Powyższe znaczenia czasownika heißen są znane każdemu, ale warto wspomnieć, że czasownik ten może być również używany jako

czasownik posiłkowy, podobnie jak np.: lassen, a znaczy wówczas kazać, np.:

Die Mutter hieß mich nach Hause kommen - Mama kazała mi przyjść do domu.

Są to jednak konstrukcje bardzo rzadko używane i może się nawet zdarzyć, że nie zostaną poprawnie zrozumiane przez naszego

rozmówcę :)

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz