Ich habe gerade ein Cola getrunken - a nie eine Cola?

No właśnie! Większość uczących się języka niemieckiego powie Ich habe eine Cola getrunken. Konstrukcja taka będzie jak najbardziej poprawna, ponieważ rzeczownik Cola jest rodzaju żeńskiego, stąd też zastosowany rodzajnik nieokreślony eine. Warto jednak również wiedzieć, że rzeczownik ten może być również rodzaju nijakiego.

Poprawne więc będzie również zdanie: Ich habe gerade ein Cola getrunken.

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz