W większości przypadków w języku niemieckim po przyimku występuje rzeczownik lub zaimek w odpowiednim przypadku. Po przyimkach aus, bei, mit, nach, seit, von, zu zastosujemy zawsze celownik niezależnie od tego, co oznaczają, natomiast po przyimkach: durch, für, gegen, um, wider, bis, entlang, ohne zawsze biernik. Są też przyimki, które mogą się łączyć z 3 lub 4 przypadkiem, np.: in - ich gehe ins Kino, er ist im Zirkus. W takich przypadkach dosyć łatwo jest zdecydować o wyborze prawidłowego przypadku. 

Trochę inaczej jest z przyimkiem als. Zazwyczaj nie poprzedza się rzeczowników występujących po nim żadnym rodzajnikiem, a więc teoretycznie nie ma problemu z określaniem przypadków, np.: Er arbeitet als Lehrer.

W zdaniu tym jest oczywiste, że rzeczownik Lehrer jest w mianowniku, sytuacja się komplikuje jednak w innego rodzaju zdaniu: Ich kannte diesen Mann als Schüler.

Możemy przetłumaczyć to zdanie na język polski na dwa sposoby: „Znałem tego pana jako uczeń” (tzn. ja byłem uczniem wtedy) lub „Znałem tego pana jako ucznia” (tzn. on był wówczas uczniem). 

Oczywiście w zależności od intencji mówiącego jest poprawne zarówno pierwsze, jak i drugie tłumaczenie. W języku niemieckim, w przypadku braku rodzajnika ta różnica jest niezauważalna, ale w przypadku rzeczowników odmiany słabej musimy już na to zwrócić uwagę: Ich kannte diesen Mann als Student - będzie znaczyć: Znałem tego pana jako student – i to ja byłem wtedy studentem, ale w zdaniu: Ich kannte diesen Mann als Studenten znaczenie będzie trochę inne: Znałem tego pana jako studenta – on był wtedy studentem. Niby tak mała różnica, a jak dużo zmienia :)

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz