Reguły dotyczące kolejności okoliczników są dosyć obszerne i nie we wszystkich sytuacjach regulują to jednoznacznie.

Generalna zasada mówi, że kolejność okoliczników w zdaniu powinna być następująca:

okolicznik czasu +(dopełnienie dalsze)+ okolicznik przyczyny + okolicznik sposobu +(dopełnienie bliższe)+ okolicznik miejsca 

 

Według tej zasady zdanie: Ich fahre in den Sommerferien auf den Camp. jest poprawne, drugie natomiast nie jest stylistycznie dobre. 

 

I jeszcze jeden przykład.

Karin fährt am Sonntag wegen des schwachen Urlaubsverkehrs mit dem Bus nach München. 

 

1) am Sonntag: okolicznik czasu

2) wegen des schwachen Urlaubsverkehrs: okolicznik przyczyny

3) mit dem Bus: okolicznik sposobu

4) nach München: okolicznik miejsca

Aby zdanie było poprawne, należy oczywiście pamiętać, że orzeczenie musi być w zdaniu oznajmującym zawsze na 2 pozycji.

 

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz